კატეგორია: სკოლის შესახებ

Home - სკოლის შესახებ
ჩანაწერი

სასკოლო სასწავლო გეგმა

                                                                                                                                                                           დამტკიცებულია:                                                                                    დირექტორის მიერ  ბრძ.#1-10, 08.09.2022 წ.     სასკოლო-სასწავლო გეგმა   2022-2023 სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი:   თავფურცელი—————————————————— 1 სარჩევი————————————————————– 2 მისია—————————————————————— 3 სასწავლო განრიგი———————————————- 4 პედაგოგთა საათობრივი დატვირთვა——————– 6 საათობრივი ბადე———————————————– 7 წლიური საათობრივი დატვირთვა ———————— 8 ესგ-ით გათვალ. დამატებითი    საგანმანათლებლო მომსახურება———————– 9 ესგ-ით გათვალ.დამატებითი    სავალდებულო მომსახურება—————————- 10 დღის რეჟიმი —————————————————— 11 ესგ მიზნები...

ჩანაწერი

ქ.თბილისი შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვის“ განვითარების ერთწლიანი გეგმა 2022-2023 სასწ.წ.

დამტკიცებულია: დირექტორის მიერ ბრძ.1-10, 08.09.2022 წ.   I სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება: შინაარსი დრო ინდიკატორი შემსრულებელი პასუხისმგებელი მათემატიკის წრე; ჭადრაკის წრე. სასწავლო წლის მანძილზე მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება მათემატიკის მასწ. ჭადრაკის მასწ. დირექტორის მოადგილე კლასგარეშე და საკლუბო მუშაობის ორგანიზება სასწავლო წლის მანძილზე ღონისძიებების გრაფიკი პედაგოგი სასწავლო ნაწილი სასკოლო კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობა სასწავლო წლის მანძილზე ოლიმპიადის...

ჩანაწერი

დღის რეჟიმი 2022-2023 სასწ.წ. 

                                      ქ.თბილისი  შპს  არასახელმწიფო  საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა “შოვი“  სწავლება ხორციელდება ერთ ცვლაში:                                დღის რეჟიმი:                                       ...