კატეგორია: მადლობის წერილი

Home - მადლობის წერილი
ჩანაწერი

“შეფასება განვითარებისთვის”

2022 წელს სკოლა “შოვს” სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან გადაეცა მადლობის სიგელი, პროექტში “შეფასება განვითარებისთვის” მონაწილეობისა და მხარდაჭერისთვის.

ჩანაწერი

PISA 2022

2022 წლის გაზაფხულზე, სკოლა “შოვმა” მონაწილეობა მიიღო PISA-ს საერთაშორისო კვლევაში. კვლეის მიზანი იყო  საქართველოს მოსწავლეთა მიღწევები დადგენა კითხვაში, მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში. აღნიშნული კვლევის ადმინისტრირებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, სკოლას გადაეცა მადლობის სიგელი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან.

ჩანაწერი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

2020 წელს შპს სკოლა “შოვმა” მიიღო მადლობის სიგელი, წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.

ჩანაწერი

აგრარული უნივერსიტეტი

          2020 წელს შპს სკოლა “შოვმა” მიიღო მადლობის სიგელი აგრარული უნივერსიტეტისგან, წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.  

ჩანაწერი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

სკოლა “შოვმა” 2017 წ. მიიღო მადლობის სიგელი “თავისუფალი უნივერსიტეტისგან” წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.            

ჩანაწერი

საქართველოს უნივერსიტეტი

სკოლა შოვმა საქართველოს უნივერსიტეტისგან მიიღო სერტიფიკატი წარმატებულის მოსწავლეების აღზრდისათვის.

ჩანაწერი

“დიპლომატიური აკადემია”

სკოლა “შოვმა” 2014 წ. მიიღო სერტიფიკატი “დიპლომატიური აკადემიისგან” ისტორიის ოლიმპიადაში მოსწავლეთა წარმატებული მონაწილეობისთვის.