მოსწავლეები

Home - მოსწავლეები

სკოლაში სწავლობს 155 მოსწავლე (მათ შორის 48  არაქართველი ეროვნების).

სკოლა ცდილობს ხელსაყრელი პირობები შეუქმნას მოსწავლეებს ადგილობრივ ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად და წარმატებების მისაღწევად.
სკოლას ჰყავს 154 კურსდამთავრებული. მათგან უმრავლესობამ ჩააბარა სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში:
თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
სამხატვრო აკადემიაში,
შავი ზღვის უნივერსიტეტში,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში,

თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში და სხვა…