logo_shovlogo_show2

შ.პ.ს.  არასახელმწიფო  საერო–საუნივერსიტეტო  საშუალო  სკოლა  „შოვში“  ფუნქციონი–რებს  თანამედროვე  მოთხოვნების  შესაბამისი საბუნებისმეტყველო  საგნების  ლაბორა–ტორია.


უკან
   ელექტრონული ჟურნალი
სახელი :
პაროლი :
lib_

gamocdebis

ganatlebisa

saqartvelos_
_buki