Slide თბილისი შ.პ.ს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო
საშუალო სკოლა "შოვი"
ჩვენ შესახებ სკოლაში მიღება école-background

სკოლა მიზნად ისახავს აღზარდოს ანალიტიკურად მოაზროვე, დამოუკიდებელი, მოტივირებული, წიგნიერი, კონკურეტუნარიანი, სამართლიანი და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი პიროვნება.

სკოლა ოჯახთან ერთად ზრუნავს მოსწავლეთა უწყვეტ განვითარებასა და განათლებაზე, ხელს უწყობს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარებას.

სკოლა ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ და ეროვნული სასწავლო გეგმის ნორმებით.

სკოლას აქვს გამოწვევა, შექმნას საკუთარი ინდივიდუალური სახე და აღნიშნულ სეგმენტში საკუთარი ნიშა დაიკავოს.

ბოლო სიახლეები

სასკოლო სასწავლო გეგმა

                                                                                                                                                                           დამტკიცებულია:                                                                                    დირექტორის მიერ  ბრძ.#1-10, 08.09.2022 წ.     სასკოლო-სასწავლო გეგმა   2022-2023 სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი:   თავფურცელი—————————————————— 1 სარჩევი————————————————————–...

ქ.თბილისი შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვის“ განვითარების ერთწლიანი გეგმა 2022-2023 სასწ.წ.

დამტკიცებულია: დირექტორის მიერ ბრძ.1-10, 08.09.2022 წ.   I სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება: შინაარსი დრო ინდიკატორი შემსრულებელი პასუხისმგებელი მათემატიკის წრე; ჭადრაკის წრე....

საგრანტო სერთიფიკატი

საგრანტო სერთიფიკატი

სკოლა “შოვს” გადაეცა საგრანტო სერთიფიკატი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისგან “პროფესიული ორიენტაციის პროგრამა- პლატფორმა prof-orient.edu.ge”-ს. სერთიფიკატის მიზანია პროფესიული ორიენტაციის კურსის საფასურის დაფარვა...

მედალოსნები

მედალოსნები

ოქროსა და ვერცხლის მედლები გადაეცათ შპს კერძო სკოლა შოვის 2019-2020 სასწავლო წლის წარჩინებულ მოსწავლეებს: ლიზი შავაძეს და ნესტან კალაიჯიშვილს.

“26 მაისს საქართველო იშვა”

“26 მაისს საქართველო იშვა”

სკოლა შოვში გაიმართა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღონისძიების მიზანი იყო,დამსწრე საზოგადოებისთვის შეეხსენებინა ამ ისტორიული თარიღის მნიშვნელობა. მის მომზადებაში ჩართული...

“შეფასება განვითარებისთვის”

“შეფასება განვითარებისთვის”

2022 წელს სკოლა “შოვს” სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან გადაეცა მადლობის სიგელი, პროექტში “შეფასება განვითარებისთვის” მონაწილეობისა და მხარდაჭერისთვის.

PISA 2022

PISA 2022

2022 წლის გაზაფხულზე, სკოლა “შოვმა” მონაწილეობა მიიღო PISA-ს საერთაშორისო კვლევაში. კვლეის მიზანი იყო  საქართველოს მოსწავლეთა მიღწევები დადგენა კითხვაში, მათემატიკასა და...

აგრარული უნივერსიტეტი

აგრარული უნივერსიტეტი

          2020 წელს შპს სკოლა “შოვმა” მიიღო მადლობის სიგელი აგრარული უნივერსიტეტისგან, წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.  

თავისუფალი უნივერსიტეტი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

სკოლა “შოვმა” 2017 წ. მიიღო მადლობის სიგელი “თავისუფალი უნივერსიტეტისგან” წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.            

განხორციელებული პროექტები

სკოლის მუშაობის წარმატების მთავარი გარანტი არის სწორად არჩეული პრიორიტეტები: სწავლების და სწავლის ხარისხი, სწავლებისა და აღზრდის ერთიანი სივრცის შექმნა. მოსწავლის გონივრულ-ინტელექტუალური განვითარების უზრუნველყოფა. შედეგზე ორიენტირებული სწავლების აქტიური მეთოდიკა-ანალიტიკური და დამოუკიდებელი აზროვნების, უნარისა და დიალოგის განვითარება. სკოლაში მოსწავლეთა სწავლება წარმოებს თანამედროვე მეთოდიკით, ინდივიდუალური მიდგომით, რომლებსაც წარმათავენ მაღალკვალიფიციური პედაგოგები. პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა 20 პედაგოგი.მათ შორის არის 16 სერტიფიცირებული პედაგოგი.

შ.პ.ს. არასახელმწიფო საერო–საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვში“ მოსწავლეების მიღება  პირველიდან  მეთორმეტე კლასების  ჩათვლით  ხდება  გასაუბრების  საფუძველზე.

სკოლაში  ჩარიცხვისთვის  საჭირო  დოკუმენტები:

  • განცხადება  დირექტორის სახელზე;
  • ორი ფოტოსურათი  (3/4);
  • ბავშვის დაბადების მოწმობის (დედანი)  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • ბავშვის სამედიცინო ცნობა;
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები;