თავისუფალი უნივერსიტეტი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

სკოლა “შოვმა” 2017 წ. მიიღო მადლობის სიგელი “თავისუფალი უნივერსიტეტისგან” წარჩინებული აბიტურიენტის აღზრდისთვის.