კატეგორია: დღის განრიგი

Home - დღის განრიგი
ჩანაწერი

დღის რეჟიმი 2022-2023 სასწ.წ. 

                                      ქ.თბილისი  შპს  არასახელმწიფო  საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა “შოვი“  სწავლება ხორციელდება ერთ ცვლაში:                                დღის რეჟიმი:                                       ...