“შეფასება განვითარებისთვის”

“შეფასება განვითარებისთვის”

2022 წელს სკოლა “შოვს” სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან გადაეცა მადლობის სიგელი, პროექტში “შეფასება განვითარებისთვის” მონაწილეობისა და მხარდაჭერისთვის.