სკოლის კურსდამთავრებული მედალოსნები

 1. ანდიაშვილი გიორგი -ოქრო- 2013-2014 სასწ. წ.
 2. ჯიქურაული თეონა -ოქრო-2014-2015 სასწ. წ.
 3. რობაქიძე დავითი- ოქრო- 2015-2016 სასწ. წ.
 4. ბიწაძე თამარი -ოქრო- 2017-2018 სასწ. წ.
 5. ნაროზაული ანა -ვერცხლი- 2017-2018 სასწ. წ.
 6. ჩაგანავა ონისე -ოქრო- 2018-2019 სასწ. წ.
 7. შავაძე ლიზი -ოქრო- 2019-2020 სასწ. წ.
 8. კალაიჯიშვილი ნესტან -ვერცხლი-2019-2020 სასწ. წ.
 9. ბერაძე მარიამ -ოქრო-2021-2022 სასწ. წ.
 10. მემარნიშვილი ნათია-ოქრო-2021-2022 სასწ. წ.
 11. სეფიაშვილი მარიამ- ოქრო-2021-2022 სასწ. წ.
 12. ფიცხელაური მარიამ -ოქრო-2021-2022 სასწ. წ.