საქართველოს უნივერსიტეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი
სკოლა შოვმა საქართველოს უნივერსიტეტისგან მიიღო სერტიფიკატი წარმატებულის მოსწავლეების აღზრდისათვის.