მედალოსნები

მედალოსნები

ოქროსა და ვერცხლის მედლები გადაეცათ შპს კერძო სკოლა შოვის 2019-2020 სასწავლო წლის წარჩინებულ მოსწავლეებს:

ლიზი შავაძეს და ნესტან კალაიჯიშვილს.