ლაბორატორიები

Home - ლაბორატორიები

შ.პ.ს.  არასახელმწიფო  საერო–საუნივერსიტეტო  საშუალო  სკოლა  „შოვში“  ფუნქციონი–რებს  თანამედროვე  მოთხოვნების  შესაბამისი საბუნებისმეტყველო  საგნების  ლაბორა–ტორია.