კათედრები

Home - კათედრები

ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე სკოლაში საგნების მიხედვით დაკომპლექტებულია 7 კათედრა:

1. დაწყებითი კლასების კათედრა;
2. ქართილი ენისა და ლიტერატურის კათედრა;
3. მათემატიკის კათედრა;
4. უცხო ენების კათედრა;
5. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა;
6. სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების კათედრა;
7. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა.