თვითმართველობა

Home - თვითმართველობა

შ.პ.ს.  არასახელმწიფო  საერო–საუნივერსიტეტო  საშუალო  სკოლა  „შოვის“  თვითმმართვბელობა:

 

თავმჯდომარე –  გ. ანდიაშვილი  (12 კლ.);

მოადგილე –   გ. ჯიქურაული

წევრები:

მ. სეფიაშვილი, მ. ფიცხელაური  (5 კლ);

მ. ყანდაშვილი, ლ. გელაშვილი  (6 პირველი  კლ);

გ. სარდაროვა,  რ. ახვერდიევი (6 მეორე კლ);

ო. ჩაგანავა,  ალ. ლობჯანიძე (7 კლ.)

ნაროზაული,  ახვერდიევა  (8 კლ.)

ყანდაშვილი,  გოგოჩიშვილი (9 კლ.)

ამირანაშვილი,  კაპანაძე,  არჩემაშვილი (10 კლ.)

ხმალაძე  (11კლ.)

ნ. ბიძიშვილი  (12 კლ.)