დღის რეჟიმი 2022-2023 სასწ.წ. 

                                   

  .თბილისი  შპს  არასახელმწიფო  საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლაშოვი 

სწავლება ხორციელდება ერთ ცვლაში: 

                              დღის რეჟიმი:                         

                                                           2022-2023 სასწ.წ. 

   I კლასი35 წთ. 

 გაკვეთილი  I    II        III     IV    V
დაწყება  9:00 9:40  10:20 11:05  11:45 
 

დამთავრება 

9:35  10:15  10:55  11:40  12:20 

II კლასი — 40 წთ. 

გაკვეთილი  I  II  III  IV   V 
დაწყება  9:00  9:45  10:30  11:20  12:05 
დამთავრება  9:40  10:25  11:10  12:00  12:45 

                                                 

III-XII კლასები — 45 წთ.

გაკვეთილი   I  II  III  IV  V  VI  VII 
 დაწყება  9:00  9:50  10:40  11:40  12:30  13:20  14:10 
 დამთავრება  9:45  10:35  11:25  12:25  13:15  14:05  14:55