“დიპლომატიური აკადემია”

“დიპლომატიური აკადემია”
სკოლა “შოვმა” 2014 წ. მიიღო სერტიფიკატი “დიპლომატიური აკადემიისგან” ისტორიის ოლიმპიადაში მოსწავლეთა წარმატებული მონაწილეობისთვის.