გაკვეთილების ცხრილი

Home - გაკვეთილების ცხრილი

გაკვეთილების ცხრილი

დღე wdt_ID კლასი საათი გაკვეთილი პედაგოგი
დღე კლასი საათი გაკვეთილი პედაგოგი