სკოლაში მიღება

Home - სკოლაში მიღება

შ.პ.ს. არასახელმწიფო საერო–საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვში“ მოსწავლეების მიღება  პირველიდან  მეთორმეტე კლასების  ჩათვლით  ხდება  გასაუბრების  საფუძველზე.

 

სკოლაში  ჩარიცხვისთვის  საჭირო  დოკუმენტები:

  • განცხადება  დირექტორის სახელზე;
  • ორი ფოტოსურათი  (3/4);
  • ბავშვის დაბადების მოწმობის ( დედანი)  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • ბავშვის სამედიცინო ცნობა;
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები;