სასკოლო სასწავლო გეგმა

                                                                          

                                                                                                დამტკიცებულია:

                                                                                   დირექტორის მიერ  ბრძ.#1-10, 08.09.2022 წ.

   

სასკოლო-სასწავლო

გეგმა

 

2022-2023

სასკოლო სასწავლო გეგმის

სარჩევი:

 

 1. თავფურცელი—————————————————— 1
 2. სარჩევი————————————————————– 2
 3. მისია—————————————————————— 3
 4. სასწავლო განრიგი———————————————- 4
 5. პედაგოგთა საათობრივი დატვირთვა——————– 6
 6. საათობრივი ბადე———————————————– 7
 7. წლიური საათობრივი დატვირთვა ———————— 8
 8. ესგ-ით გათვალ. დამატებითი

   საგანმანათლებლო მომსახურება———————– 9

 1. ესგ-ით გათვალ.დამატებითი

   სავალდებულო მომსახურება—————————- 10

 1. დღის რეჟიმი —————————————————— 11
 2. ესგ მიზნები და შეფასების პრინციპები—————– 12
 3. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფორმა——— 69 
 4. შემაჯამებელი დავ. ანალიზის ფურცელი————– 70
 5. სადამრიგებლო პროგრამა———————————– 71
 6. სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასებისა და 

      შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმები —————- 75

 16.ინკლუზიური განათლება———————————— 76

 14.სტრატეგიული ხედვა და მიზნები———————— 81

                  

          

 

                                           

                                               დაწესებულების მისია

 

სკოლა მიზნად ისახავს აღზარდოს ანალიტიკურად მოაზროვე, დამოუკიდებელი, მოტივირებული, წიგნიერი, კონკურეტუნარიანი, სამართლიანი და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი პიროვნება. 

სკოლა ოჯახთან ერთად ზრუნავს მოსწავლეთა უწყვეტ განვითარებასა და განათლებაზე, ხელს უწყობს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარებას. 

სკოლა ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ და ეროვნული სასწავლო გეგმის ნორმებით. 

სკოლას აქვს გამოწვევა, შექმნას საკუთარი ინდივიდუალური სახე და აღნიშნულ სეგმენტში საკუთარი ნიშა დაიკავოს. 

 

ქ.თბილისის  შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო

საშუალო სკოლა  `შოვი~

 

სასწავლო განრიგი:      I სემესტრი    2022-2023 სასწ.წელი

 

 I სემესტრი — 15.09.2022. — 29.12.2022.

 II სემესტრი  — 16.01.2023. — 15.06.2023.

                      I  კლასები სწავლას ამთავრებენ  2023 წლის  25 მაისს.

     XII კლასები სწავლას ამთავრებენ  2023 წლის   19 მაისს.

II და XI კლასები სწავლას ამთავრებენ 2023 წლის 15 ივნისს.

 

არდადეგები:

ზამთრის  ——- 30.12.2022. – 14.01.2023.

საგაზაფხულო —- 08.03.2023. — 14.03.2023.

გ) სააღდგომო —– 14.04.2023. — 17.04.2023.

 

დასვენების დღეები:

14 ოქტომბერი – მცხეთობა-სვეტიცხოვლობა;

23 ნოემბერი — გიორგობა;

19 იანვარი — ნათლისღება;

3 მარტი – დედის დღე;

8 მარტი — ქალთა საერთაშორისო დღე;

9 მაისი — გამარჯვების დღე;

12 მაისი — ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.

 

სასწავლო განრიგი:           2022-2023 სასწ.წ.

 

თვეები II-XI კლ XII კლ I კლ
სექტემბერი 12 12 12 
ოქტომბერი 20 20 20
ნოემბერი 21 21 21
დეკემბერი 21 21 21
   I სემ. 74  

74

74
იანვარი 11 11 11
თებერვალიi 20 20 20
მარტი 17 17 17
აპრილი 18 18 18
მაისი 20 13 17
ივნისი 11       ——       ——
  II სემ. 97 79 83
    სულ 171 153 157

 

თბილისის შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა `შოვის~

  პედაგოგთა საათობრივი დატვირთვა კლასების მიხედვით

                  I სემესტრი                           2022-2023 სასწ.წ.

გასვიანი ეკა — ქართული/არჩ.-დას.ლიტ./მითოლ. — 20 სთ. — ქართული (X-5, XI – 5,

 XII – 6);       არჩ./მითოლოგია (X—2), არჩ./დას.ლიტ. (XI – 2);   

თევდორაშვილი სალომე — ქართული,/ბუნებისმეტყვ. —  21 სთ. — ქართ. (VII – 5,VIII – 5, 

  IX – 5);      ბუნებისმეტყველება (V – 3, VI — 3);

სულთანიშვილი ლევანი — მათემატ. — 20 სთ. — (IX – 5, X – 5, XI – 5, XII — 5);

ლალიაშვილი ლალი — მათემატ. — 19 სთ. — (V – 5, VI – 4, VII – 5,  VIII – 5);

წამალაშვილი ლიანა — ფიზიკა — 10 სთ. — (VII – 2, VIII – 2, IX – 2, X – 2, XI – 2);

ქადაგიძე შორენა — ისტორია/საქ.ისტორია/ჩვ.საქართველო/არჩ. — სახელმწ. და სამართ. —  

 23 სთ. — ისტ. — (VII – 2, VIII – 2, IX – 3, X – 2, XI – 3, XII – 3); საქ.ისტ. – (X – 2);  

 ჩვ.საქ. – (V – 2, VI – 3); სახელმწ. და სამ. – (XII -1);

ელიკაშვილი ზურაბი — გეოგრ./სამოქ.თავდ./სამოქ.გან./საგზაო —  20  სთ. —

  გეოგრ. – (VII – 2, VIII – 2. IX – 2, X – 2, XI – 2); სამოქ.თავდ. – (XII – 1),

  სამოქ.გან. – (VII – 2, VIII – 1, IX – 2, X – 3),  საგზაო – (XI – 1);  

რეხვიაშვილი ნანა — რუსული — 8 სთ. — (VII – 2, VIII – 2, XI – 2, XII – 2);

ქავზინაძე თეონა — რუსული — 8 სთ. — (V – 2, VI – 2, IX – 2, X – 2);

ჯამასპაშვილი მარიკა — ინგლის. — 12 სთ. — (IX – 3, X – 3, XI – 3, XII — 3);

ტაბატაძე ხატია — ინგლის./ინფორმატ. — 28 სთ. — ინგლ. (II –3, III – 3, IV – 3, V – 3, 

  VI – 3, VII – 3, VIII – 3);  ინფორმ. – (II – 1, III – 1, IV – 1, V – 2, VI — 2);

მჭედლიშვილი ხათუნა — ქიმია — 9 სთ. — (VIII – 2, IX – 2,  X – 2, XI – 3);  

კოჭლამაზაშვილი ნანა – ბიოლოგია – 10 სთ. – (VII – 2, VIII – 2, IX – 2, X – 2, XI – 2); 

გიგინეიშვილი მარიანა — მუსიკა — 9 სთ. — (V – 2, VI – 2, VII – 2, VIII – 1, IX – 2);

ცხვიტავა ეკატერინე — ხელოვნება — 10 სთ. — (V – 2,VI – 2,VII – 2,VIII – 2,IX – 1,X – 1);

ქენქაძე რამაზი — ფიზ.აღზრდა და სპორტი/ჭადრაკი — 17 სთ. — (V – 2, VI – 2, VII – 2, 

  VIII – 2,  IX – 2, X – 2,  XI – 2, XII – 2); ჭადრაკი – (I – 1);

გოგოგჩიშვილი თამარ — დაწყებ. I კლ. — 22 სთ. — (ქართული – 7, მათემატ. – 5, 

ბუნება. – 2,   ხელოვნება – 2, ფიზ.აღზრდა – 3, მუსიკა – 2, ზღაპარი — 1);   

ელიკაშვილი სალომე — დაწყებ. II კლ. — 22 სთ. — (ქართ. – 7, მათემატიკა – 5, 

  ბუნება. – 2, ხელოვნება – 2, ფიზ.აღზრდა – 3, ზღაპარი – 1, მუსიკა — 2);   

ვარდოსანიძე სოფიო — დაწებ. III კლ. — 28 სთ. — (ქართ. – 6, ბუნება – 2,  მუსიკა – 2,

  ხელოვნ. – 2, ფიზ.აღზრდა – 3, ზღაპარი – 1, მე და საზოგადოება – 2); 

  ქართული (V – 5, VI – 5);

ბარბაქაძე ნინო — დაწებ. IV კლ. — 28 სთ. — (ქართ. – 6, მათემატიკა – 5, ბუნება – 2,

  ფიზ.აღზრდა – 3, ხელოვნება – 2, ზღაპარი – 1, მუსიკა – 2, მე და საზოგადოება – 2; 

  მათემატიკა – (III – 5);

 

საათობრივი ბადე:

I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII
ქართული 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
მათემატიკა 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ბუნება 2 2 2 2 3 3
ხელოვნება 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ზღაპარი 1 1 1 1
სპორტი 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2/1 2
ჭადრაკი 1
მუსიკა 2 2 2 2 2 2 2 1 2
მე და საზოგადოება 2 2
ისტ.  1 1 1 2 2
ისტორია 2 2 3 2 3 3
საქ. ისტორია 2
ჩვენი საქართველო 2 3
გეოგრაფია 2 2 2 2 2
სამოქ. განათლება 2 1 2 2
სამოქ. თავდაცვა 1
საგზაო 1
რუსული 2 2 2 2 2 2 2 2
ინგლისური 0/1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
ფიზიკა 2 2 2 2 2
ქიმია 2 2 2 3
ბიოლოგია 2 2 2 2 2
არჩევითი საგნები
სახელმწიფო და სამართალი 2
XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა 2
ფოლკლორი და მითოლოგია 2
პროექტები
პროექტი სამოქალაქო განათლებაში 1
პროექტი ხელოვნებაში 1

წლიური საათობრივი დატვირთვა:

I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII
ქართული 224 245 210 210 175 175 175 175 175 175 175 210
მათემატიკა 175 175 175 175 175 140 175 175 140 175 175 175
ბუნება 64 70 70 70 105 105
ხელოვნება 70 70 70 70 70 70 70 70 70 35
ზღაპარი 35 35 35 35
სპორტი 105 105 105 105 70 70 70 70 70 70 70 70
ჭადრაკი 35
მუსიკა 70 70 70 70 70 70 70 35 70
მე და საზოგადოება 70 70
ისტ.  35 35 35 70 70
ისტორია 70 70 105 70 105 105
საქ. ისტორია 70
ჩვენი საქართველო 70 105
სახელმწიფო და სამართალი 35
გეოგრაფია 70 70 70 70 70
სამოქ. განათლება 70 35 70 105
სამოქ. თავდაცვა 35
საგზაო 35
რუსული 70 70 70 70 70 70 70 70
ინგლისური 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
ფიზიკა 70 70 70 70 70
ქიმია 70 70 70 105
ბიოლოგია 70 70 70 70 70

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი სავალდებულო მომსახურება 

 

კლასი საგანი სავალდებულო საათების რაოდენობა დამატებითი საათების რაოდენობა კომენტარი
I ზღაპარი 1
II ზღაპარი 1
III ზღაპარი 1
IV ზღაპარი 1

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი სავალდებულო მომსახურება 

 

კლასი საგანი სავალდებულო საათების რაოდენობა დამატებითი საათების რაოდენობა კომენტარი
IX ინგლისური 2 1
X ინგლისური 2 1
XI ინგლისური 2 1
XII ქართული

ინგლისური

5

2

1

1

 

                                                         წრეები და კლუბები

 

მათემატიკის წრე     V-VII კლ. ხელმძღვანელი:   ლ.ლალიაშვილი
ჭადრაკის წრე     III-XII კლ. ხელმძღვანელი:   რ.ქენქაძე
მკითხველთა კლუბი     II-VI  კლ. ხელმძღვანელი:   ნ. ბარბაქაძე
მკითხველთა კლუბი     VII-XII კლ. ხელმძღვანელი:   ს. თევდორაშვილი

 

დანართი 1. საათობრივი განაწილების სქემა

დანართი 2. გაკვეთილების ცხრილი

დანართი 3. მასწავლებელთა ზოგადი ცხრილი

 

  .თბილისის  შპს  არასახელმწიფო  საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლაშოვი

სწავლება ხორციელდება ერთ ცვლაში:

                                                    დღის რეჟიმი:                              2022-2023 სასწ.წ.

                                                                    I კლასი — 35 წთ.

გაკვეთილი        

          I

         II           III        IV        V
დაწყება 900 940 1020 1105 1145
დამთავრება 935 1015 1055 1140 1220

 

II კლასი — 40 წთ.

გაკვეთილი        

          I

         II           III        IV        V
დაწყება 900 945 1030 1120 1205
დამთავრება 940 1025 1110 1200 1245

                                                

   III-XII კლასები — 45 წთ.

გაკვეთილი       I      II     III      IV     V     VI    VII
დაწყება 900 950 1040 1140 1230 1320 1410
დამთავრება 945 1035 1125 1225 1315 1405 1455

 

შეფასების პრინციპები

სასკოლო შეფასების მიზანი

 შეფასების მიზანია სწავლა–სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ, სწავლის ხარისხის გაკონტროლებას. ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს, ხარისხის გაკონტროლება კი – სწავლის შედეგს.    

შეფასების პრინციპები და მიდგომები

აკადემიური მოსწრების შეფასება იქნება  ხშირი და მრავალმხრივი,  რათა მან , ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა განვითარებას, როგორც ამას მოითხოვს ეროვნული სასწავლო გეგმა და, მეორე მხრივ, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენისა და განვითარების თანაბარი პირობები შეუქმნას განსხვავებული პოტენციალის მქონე ყველა მოსწავლესს.

   მრავალბხრივი განვითარების უზრუნველყოფა მოითხოვს მოსწავლის შეფასებას მრავალგვარი კრიტერიუმის გამოყენებით და მრავალფეროვანი აქტივობების ( მაგ. ესე, პროექტი, ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტი, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვა) საშუალებით, რაც მოსწავლეებს მისცემს არა მხოლოდ ცოდნის, არამედ უნარ–ჩვევების ფართო სპექტრისა და აზროვნების განცხვავებული ფორმების დემონსტრირების საშუალებას.

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება

 

განმავითარებელი განმსაზღვრელი
მიზანი სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;

მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა

სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;

მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა ეროვნული სასწავლო გეგმით  განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში;

აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა

შეფასების საგანი სწავლის პროცესი სწავლის შედეგი
შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება  წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და  სხვ. მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) დაშვება/არდაშვება
წარმარტების კრიტერიუმების განსაზღვრა კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის საფუძველზე  (საკუთარ მიღწევებთან  მიმართებით – რა დონეს ფლობდა, რა დონეს ფლობს) იმის საფუძველზე, თუ რამდენად მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს (ყველასათვის საერთო, სტანდარტით დადგენილ    ნორმასთან მიმართებაში)
შეფასების საშუალებები  თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა;

კითხვარი;

სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი) კომენტარი;

უნარის განვითარების დონის აღწერა.

ქულა

აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა

 1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით.
ქულები შეფასების  დონეები
10 მაღალი
9
8 საშუალოზე მაღალი
7
6 საშუალო
5
4 საშუალოზე დაბალი
3
2 დაბალი
1

 

საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები

 

1.სემესტრის განმავლობაში მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

)მიმდინარე საშინაო დავალება;

)მიმდინარე საკლასო საკლასო დავალება;

შემაჯამებელი დავალება.

შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.

2.საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.   

 1. მასწავლებელს შუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება ნებისმიერ კომპონენტში.
 2. სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ კომპონენტებში:

) მიმდინარე სასკოლო დავალება ( V კლასის მეორე სემესტრი, VI- XII კლასები) ,

) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები),

) შემაჯამებელი დავალება ( V კლასის მეორე სემესტრი, VI- XII კლასები ).

 1. I – VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება
 2. I – IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.
 3. V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.       

9.თითოეული საგნისათვის სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა ემთხვევა ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილ სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. ამ კომპონენტით შეფასებისას:

)სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად გამოყენებული იქნება შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმა (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველეგასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვა.)

) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება;

) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა აძლევს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალებას სემესტრის დასრულებამდე. საგნის მასწავლებელი ინდივიდუალური გრაფიკით ახდენს შემაჯამებელი სამუშაოს აღდგენას. მობილობის შემთხვევაში მოსწავლეს საშუალება ეძლევა აღადგინოს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალება მობილობის დასრულებამდე.

 1. I-IV კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად

11.მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებში.

11.თუ მოსწავლის საერთო წლიური ნიშანია 5,0 და მეტი, იგი ითვლება წარმატებულად.

 1. ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სწავლებისთვის სკოლას არჩეული აქვს სპორტის სახეობებიმძლეოსნობა და მაგიდის ჩოგბურთი; V-XII კლასებში საგანშისპორტიმოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა..
 2. საგანში ,,საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოებამოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

14.არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

 

განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:

) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულებისაშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის  ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;

) საგნის სემესტრული ქულასაგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში (სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, გამოითვლება მისი გათვალისწინებით); 

) საგნის წლიური ქულასემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე;

 

) საფეხურის საერთო ქულაზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება.

 • საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:

 

) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე

) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);

) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

 • საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:

 

) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე

) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ.,  7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე); 

) თუ მოსწავლესსკოლიდან სკოლაში  სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამომოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). 

 

კლასისა და საფეხურის  დაძლევა

 1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ საგნებში, არჩევით საგნებში, პროექტებში და საგზაო წესებსა და მოძრაობის უსაფრთხოებაში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.
 2. 2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, რაც აძლევს მას  საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.
 3. 3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის  აღების ან/და საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას.
 4. 4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი.
 5. მოსწავლეს დამატებითი მეცადინეობა ენიშნება:

)თუ საპატიო მიზეზით გაუცდა გაკვეთილები და საგანში გავლილი მასალის დასაძლევად ესაჭიროება კონსულტაციები

)თუ განმავითარებელი შეფასების საფუძველზე მოსწავლეს საგნის დასაძლევად მინიმალური ქულის მისაღწევად ესაჭიროება დამატებითი მეცადინეობა.

 

გაცდენები

 1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება ელექტრონულ ჟურნალში. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება.
 2. თუ საბაზოსაშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.
 3. 3. გათვალისწინებული მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუკი მოსწავლე აღადგენს კონკრეტულ საგანში გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას.
 4. 4. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე
 5. 5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამავე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

 

  გამოცდის  ტიპები

სკოლაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:

) სემესტრული გამოცდა;

) საშემოდგომო გამოცდა;

) ექსტერნატის გამოცდა;

 

 სემესტრული გამოცდა

 

 1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში, მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვებაარდაშვების შესახებ
 2. სემესტრულ გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.

3.პირველი სემესტრის სემესტრული გამოცდა ინიშნება მეორე სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის სემესტრული გამოცდა – სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.გამოცდა ჩატარდება წერითი სახით, დავალება იქნება კომპლექსური კონტექსტის. გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.

 

 საშემოდგომო გამოცდა

  იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე  ნაკლებისკოლა მოსწავლეს უნიშნავს საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში.

საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა ან სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.

საშემოდგომო გამოცდაზე საგნის პედაგოგი ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეებს.

 საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება წერით (ტესტი, პროექტი, თხზულება).

 მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (ანუ საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ნიშანი)

 

ექსტერნატის გამოცდა

ამ გამოცდას აბარებენ 

) ის პირები, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს.

 

 მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება

 1. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.
 2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს.
 1. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა.

 

შეფასების სისტემა ქართულ ენაში V-XII კლასები

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით,ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსწავლეთა სემესტრული და წლიური შეფასების ძირითადი კომპონენტებია:

1.საშინაო დავალება

 

2.საკლასო დავალება

 

3.შემჯამებელი დავალება

 

სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს. 1.საშინაო დავალების შემოწმება:

ფასდება შემდეგი უნარებით:

 

 • გამართული ზეპირი მეტყველების;
 • აზრის ლოგიკურად გადმოცემის;
 • პრობლემებზე მუშაობის და მასალის წინასწარ მომზადების;
 • აუდიტორიასთან ურთიერთობის; უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
 • პრეზენტაციისთვის წინასწარ მომზადება (მასალის

შეგროვება,შერჩევა,გადამოწმება,დამხმარე საშუალებების მოძიება)

 • მიზნის,თემისა და აუდიტორიის განსაზღვრა;
 • დამხმარე საშუალებების ეფექტური გამოყენება;
 • საკითხის გარშემო მსჯელობა და მრავალსიტყვაობისათვის თავის არიდება;
 • მოსაზრების არგუმენტებითა და ფაქტებით გამყარება;
 • აუდიტორიის რეაქციაზე ადეკვატური პასუხი;
 • კითხვაზე დამაჯერებელი პასუხის გაცემა;
 • თხრობის თანმიმდევრულობისა და ლოგიკური გამართულობის დაცვა.

 

.საშინაო დავალება

ფასდება შემდეგი უნარებით:

 • აზრის ჩამოყალიბება და არგუმენტირებული მსჯელობა;
 • წაკითხული ტექსტის (ინფორმაციის) შეჯამების (რეზიუმირების) უნარი;
 • მოსმენის კულტურა;
 • ჯგუფურ მუშაობაში მონაწილეობა უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
 • მოსწავლის აქტიურობა გაკვეთილზე;
 • ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილი;
 • კითხვების დასმა და შეკითხვებზე პასუხის გაცემა;
 • საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით;
 • საკითხის გარშემო საუბარი და კამათის წესების დაცვა.

 

შემაჯამებელი მუშაობა

ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 • ზეპირი გამოკითხვა
 • ტესტირება
 • საკონტროლო წერა

 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 • საკონტროლო დავალებების რეგულარულად შესრულება;
 • ნაწერის ენობრივი და შენაარსობი გამართულობა;
 • დაშვებული შეცდომებისა და ხარვეზების გათვალისწინება–გასწორება

საშინაო დავალების შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და კრიტერიუმე ბი ფრიადი9–10 კარგი7–8 საშუალო4–5 სუსტი1–3
გამართული და სწორი მეტყველება გამართულად მეტყველებს; აქვს მდიდარი ლექსიკადა

შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ გამომსახველო– ბით

საშუალებებს.

გამართულად მეთყველებს; იყენებს მართებულ სინტაქსურ

და გრამატიკულ კონსტრუქცი

–ებს

იცავს მართმეტყველების ელემენტარულ წესებს;მეტნაკლე– ბად გამართულად საუბრობს. არ იცავს მართლმეტყვე– ლების ელემენტარულ წესებს;უჭირს გამართულად საუბარი.
სათქმელის ნათლად და ლოგიკურად გადმოცემა სათქმელს

დადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად;სა– კითხს აშუქებს ამომწურავად და თანმიმდევრუ–

ლად.

სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად; საკითხს აშუქებს თანმიმდე–

ვრულად

სათქმელს გადმოსცემს გასაგებად,თუმცა დარღვეულია თანმიმდევრობა და თხრობა არალოგიკურია. უჭირს სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა.
კონტაქტი აუდიტორია– სთან;თვალსაჩ ინოებების გამოყენება. წარმატებით იყენებს არავერბალურ(ხმ ის აწევდაწევა,ჟესტი კულაცია) საშუალებებს აუდიტორიასთა ნ კონტაქტის

დასამყარებლად; იყენებს თვალსაჩინოებებ

ს.

ადეკვატურა დ იყენებს არავერბალუ რ საშუალებებს აუდიტორიას თან კონტაქტის

დასამყარებლ ად.

მეტ–ნაკლებად ახერხებს აუდიტორიასთან კონტაქტის

დამყარებას.

ვერ ახერხებს აუდიტორიასთა ნ კონტაქტის

დამყარებას

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა ადეკვატურად და ამომწურავად პასუხობს

კითხვებს

ადეკვატურა დ პასუხობს კითხვებს. პასუხობს კითხვების ნახევარზე მეტს ვერ პასახუბოს კითხვების ნახევარზე მეტს.


საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და

კრიტერიუმები

ფრიადი9–10 კარგი7–8 საშუალო4–5 სუსტი1–3
აქტიური მონაწილეობა ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს კიდეც საკლასო

მსჯელობას.

ყოველთვის მონაწილეობ ს. ხშირად მონაწილეობს. იშვიათად ან საერთოდ არ მონაწილეობს
გამართული და სწორი მეტყველება. გამართულად მეტყველებს; აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითდ იყენებს ენობრივ – გამომსახველობით საშუალებებს. გამართულა დ მეთყველებს; იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქცი

–ებს

იცავს მართმეტყველები ს ელემენტარულ წესებს;მეტნაკლე– ბად გამართულად საუბრობს. არ იცავს მართლმეტყვე

–ლების წესებს;უჭირს გამართულად საუბარი.

საკუთარი აზრის დასაბუთებულა დ წარმოდგენა ყოველთვის

დამაჯერებლად და არგუმენტირებულა დ წარმოადგენს

თავის მოსაზრებას.

თითქმის ყოველთვის ასაბუთებს საკუთარ

მოსაზრებას.

ხშირად ახერხებს საკუთარი აზრის დასაბუთებას. ხშირად ვერ ასაბუთებს საკუთარ აზრს.
სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრი– რება უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთვამს მოსმენილზე

დაყრდნობით; კორექტულია და ამჟღავნებებს სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემას,მაში– ნაც კი როცა არ

ეთანხმება მას.

უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთვამს მოსმენილზე დაყრდნობი თ უსმენს სხვებს და აცდის საუბრის დამთავრებას არ უსმენს სხვებს;არ აცდის სხვას საუბრის

დამთავრებას.


წერის უნარების შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და

კრიტერიუმები

ფრიადი9–10 კარგი7–8 საშუალო4–5 სუსტი1–3
მიზანი და აუდიტორია მოხერხებულ ად იყენებს მიზნის

შესაბამის და აუდიტორიის მისაზიდ ენობრივ საშუალებებს.

ჩანს მიაზანი, დაწერილია კონკრეტული

აუდიტორიისათ ვის მისთვის გასაგები და

მიზნის

შესატყვისი ენით

ჩანს მიზანი აუდიტორიის გათვალისწინე ბის

მცდელობა.

არ ჩანს მიზანი და

აუდიტორია,ა ნუ რისი თქმა უნდა მოსწავლეს და ვისთვისაა

განკუთვლილ ი მისი ნაწერი.

შესაბამისი სტრუქტურა ზედმიწევნი თ იცავს ტექსტის

შესაბამის სტრუქტურას

.

ძირითადად იცავს ტექსტის შესაბამის

სტრიქტურა.

ცდილობს დაიცვას ტექსტის

შესაბამისი სტრუქტურა

ვერ იცავს ტექსტის შესაბამის

სტრუქტურას.

დამხმარე დეტალები წარმატებით იყენებს

დამხმარე დეტალებს სათქმელის უკეთ

წარმოსაჩენა დ.

იყენებს დამხმარე

დეტალებს.

იყენებს

შესაფერის,მარა მ ღარიბ ლექსიკას; უშვებს მცირე

შეცდომებს.

იყენებს

შეუფერებელ ლექსიკას; უშვებს ბევრ შეცდომას.

ენობრივი მახასიათებლები(ლექ სიკა გარამატიკა მართლწერა) იყენებს

შესაფერის და მდიდარ ლექსიკას: თითქმის არ უშვებს

შეცდომებს

იყენებს

შესაფერის ლექსიკას;უშვებს მცირე

შეცდომებს

იყენებს

შესაფერის მაგრამ ღარიბ ლექსიკას;უშვე ბს შეცდომებს

იყენებს

შეუფერებელ ლექსიკას უშვებს ბევრ შეცდომას.


ეს ზოგადი კრიტერიუმები უფრო კონკრეტულ სახეს მიიღებს იმ შემთხვევაში,როცა კონკრეტული ტიპის ტექსტის შეფასებაზე იქნება საუბარი. მაგალითად თუ თხრობითი ხასიათს ტექსტს ვაფასებთ(ვთქვათ მოთხრობას), „შესაბამისი სტრუქტურების დაცვა“ გულისხმობს:არის თუ არა თხრობა თანმიმდევრული,გამოკვეთილია თუ არა დასაწყისი,შუა ნაწილი და დასასრული.“დამხმარე დეტალებში“ შეიძლება ვიგულისხმოთ: მხატვრულ– გამომსახველობითი საშუალებები,პერსოპნაჟს ხატვის ხერხები,დიალოგი,ან სულაც მოსწავლის მიერ ჩართული ილუსტრაციები და ფოტო მასალა.მიზანი კი მაშინ

იკვეთება,როცა ჩანს მოსწავლის განზრახვა,რა სურს მას აუდიტორიის გაცნობა სურს,რაიმე იუმორისტული ხერხი უნდა გამოიყენოს,წარმოაჩინოს ამბავი სასაცილო კუთხით და ა.შ.

ამა თუ იმ უნარის შესაფასებელი ქულა რუბრიკაში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული იქნება.

 

დაკვირვების ფურცელი ჯგუფის წევრის მუშაობის შესაფასებლად

 

მოსწავლე მოდის ჯგუფში სამუშაოდ მომზადებული
საუბრობს ჯგუფისათვის კონსტრუქციულად
კარგი მსმენელია
შეუძლია კომპრომისზე წასვლა
იღებს პასუხისმგებლობას შასრულოს სამუშაო სამუშაო დროზე და სწორი

მიმართულებით


თვითშეფასების ფურცელი ჯგუფის წევრისათვის

 

ვიყავი მზად მემუშავა ჩემს ჯგუფთან
დავამთავრე სამუშაოდროზე და კარგად
დავეხმარე ჩემს ჯგუფს

 

ვამხნევებ სხვებს
ვიყავი ზრდილობიანი
ვითვალისწინებ სხვის აზრს

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა

 

კრიტერიუმები რეგულარულად ხშირად იშვიათად არასდროს
არ ვამჟღავნებ ინტერესს გაკვეთილის მსვლელობის

მიმართ

მაქვს აგრესიული

დამოკიდებულიობა გაკვეთილის მსვლელობის

მიმართ

ხელს ვუშლი გაკვეთილის

მსვლელობაში

დამოუკიდებლად ვერთვები გაკვეთილის

მსვლელობაში

ჩემი აქტიურობა სხვებს არ უქმნის

პრობლემებს

ვიღებ მონაწილეობას ჯგუფურ და საკლასო

დისკუსიებში

ვასრულებ მასწავლებლის მიერ მოცემულ

ინსტრუქციას

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

 

1 ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს,მაგრამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში.არ ასრულებს საშინაო დავალებებს,მეტყველებს გაუგებრად,უშვებს ენობრივ შეცდომებს.
2 ქულა მოსწავლე იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში,დავალებებს

ასრულებს უყურადღებოდ,ლექსიკა არაადეკვატურია.უჭირს გამართულად წერა.

3 ქულა მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში,მაგრამ არ შეუძლია

დამოუკიდებლად მსჯელობა.დავალებებს ასრულებს ნაწილობრივ,მეტყველების მწირი ლექსიკით,ნაწერი არ არის ორგანიზებულიო და არ შეესაბამება თემას

4 ქულა მოსწავლე ცდილობს იყოს აქტიური თუმცა მსჯელობა არ არის თანმიმდევრული და გამყარებული ტექსტით.წერითი დავალება არ ესადაგება მასწავლებლის მიერ

მოცემულ ინსტრუქციას

5 ქულა მოსწავლე ჩართული გაკვეთილის მსვლელობაში,მაგრამ უჭირს დისკუსიებში, მეტყველებს სწორედ სწორად,თუმცა ღარიბია ლექსიკა.წერითი დავალებებს ასრულებს შეცდომებით.
6 ქულა მოსწავლე დამოუკიდებლად ერთვება საგაკვეთილო პროცესში,მონაწილეობს დისკუსიებში,მეტყველებს სწორად,თუმცა ღარიბია ლექსიკა.დავალებებს ასრულებს შეცდომით.
7ქულა გაკვეთილის მსვლელობაში მონაწილეობს აქტიურად,ამჟღავნებს წინასწარ მომზადებულობას.მოსაზრებები და არგუმენტები ძირითადად შეესაბამება

საკითხს,მაგრამ უჭირს დასკვნების გაკეთება.შეცდომები აქვს ლექსიკისა და წერით

დავალებაში.

8 ქულა დამოუკიდებლად ერთვება ჯგუფურ მუშაობასა და დისკუსიებში.შესრულებული დავალებები ესადაგება მასწავლებლების მოთხოვნებს ,მეტყველებს გამართულად. მსჯელობს ლოგიკურად. თუმცა ზოგჯერ არგუმენტი და დასკვნა

არადამაჯერებელია.წერით დავალებებში უშვებს მცირეოდენ შეცდომებს

9 ქულა მუდმივად მზადაა გაკვეთილისთვის,დავალებებს ყოველთვის ხარისხიანად ასრულებს.საუბრობს და მჯელობს ენის ნორმების დაცვით.აქვს მდიდარი

ლექსიკა.ნაწერი კარგად არის ორგანიზებული.

10

ქულა

მუდმივად ჩართულია საგაკვეთილო პროცეში.დავალებებს ასრულებს

მონდომებით და უშეცდომოდ.მსჯელობს არგუმენტირებულად.აკეთებს ლოგიკურ დასკვნებს,ლექსიკა მდიდარი და დახვეწილია,ნაწერი შესრულებულია უშეცდომოდ.აქტიურად მონაწილეობს სასკოლო ღონისძიებებში,კონფერენციებსა

და ოლიმპიადებში.

 

შეფასების  კომპონენტები  მათემატიკაში 1)საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები შეიძლება შეფასდეს შემდეგი უნარ-ჩვევები

მათემატიკური ცნებებისა და დებულებების გამოყენება;

კავშირებისა და მიმართებების დადგენა;

მათემატიკური ობიექტების წარმოდგენა და მათემატიკური ენის ფლობა;

მსჯელობა-დასაბუთება;

ამოცანების ჩამოყალიბება;

მოდელირება;

ამოცანის ამოხსნის გზა და მისი რელიზება;

გამოთვლები

დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა დასაინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

 

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები

შემოქმედებითობა;

თამნამშრომლობა(მეწყვილესთან,ჯგუფის წევრებთან);

სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;

სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი.

 

უნარ-ჩვევები  ფასდება  შემდეგი  კრიტერიუმებით:

 

მოსწავლე აღიქვამს ამოცანის შინაარს, გაიაზრებს და გამიჯნავს ამოცანის მონაცემებსა და საძიებელ სიდიდეებს.  ახდენს მონაცემების (მათ შორის პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო მონაცემების) ორგანიზებას და მათ წარმოდგენას;

გადმოცემისას სწორად და ეფექტიანად იყენებს მათემატიკურ ტერმინებსა და აღნიშვნებს. ადეკვატურად ირჩევს სიმკაცრის დონეს და როდესაც საჭიროა, დასაბითებისას იყენებს მკაცრ მათემატიკურ მსჯელობას;

პოულობს, არჩევს და იყენებს გზებსა და მეთოდებს (მათ შორის ტექნოლოგიებს) ფიგურების და ობიექტების ზომების, აგრეთვე მანძილების. მასის, ტემპერატურის და დროის გასაზომად

ახდენს მოცემული მოდელის ელემენტების ინტერპრეტირებას იმ რეალობის კონტექსტში, რომელსაც მოდელი აღწერს და პირიქით- რეალური ვითარების დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემების

 

ინტერპრეტირებას შესაბამისი მოდელის ენაზე. განსაზღვრავს მოდელის ვარგისიანობას და აფასებს მისი გამოყენების საზღვრებს;

კომპლექსურ (რთულ) პრობლემას ყოფს საფეხურებად, მარტივ ამოცანებად და ჭრის ეტაპობრივად (ამოხსნა), მათ შორის სტანდარტული მოდგომებისა და პროცედურების გამოყენებით;

ამოცანების ამოხსნისას, იყენებს მათემატიკურ ობიექტებს, პროცესებს და მათ თვისებებს;

ირჩევს ეფექტიან სტრატეგიას და მოკლედ აღწერს პრობლემის გადაჭრის საფეხურებს;

ირჩევს გამოთვლების ადეკვატურ/ოპტიმალურ ხერხს და ახდენს მის რეალიზებას;

ამყარებს კავშირებს (მაგალითად, სხვა მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან ან სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს ამ კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას, ასევე მიღებული შედეგების გაანალიზებისას;

ახდენს მიღებული შედეგების განზოგადებას, ამყარებს კავშირებს (მაგალითად, სხვა მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან ან სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს ამ კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას, ასევე მიღებული შედეგების გაანალიზებისას;

ირჩევს დასაბუთების ხერხს (მაგალითად საწინააღმდეგოს დაშვების გამოყენება დამტკიცებისას, ევრისტული მეთოდის გამოყენება დასაბუთებისას);

ინფორმაციის გადაცემისას წარმოაჩენს საკითხის არსს (მაგალითად, მათემატიკური ობიექტის არსებით თვისებებს);

თანამშრომლობს თანაკლასელებთან ჯგუფური სამუშაოების შესრულებისას;

უდიტორიისა და საპრეზენტაციო მასლის მიხედვით ირჩევს პრეზენტაციის ფორმას და დამხმარე საშუალებებს. ეფექტიანად იყენებს პრეზენტაციისთვის განკუთვნილ დროს;

ორექტულია მასწავლებელთან და მეგობრებთან მიმართებაში, იგებს და აანალიზებს სხვის ნააზრევს;

ხდენს პრობლემის ფორმულირებას აუდიტორიისთვის გასაგები ფორმით, ასაბუთებს პრობლემის აქტუალურობას და მნიშვნელობას(იგულისხმება პრობლემის პრაქტიკული და წმინდა მეცნიერული აქტუალურობა);

შადემონსტრაციოდ იყენებს მაგალითებს, როგორც რეალური ვითარებიდან ასევე მათემატიკიდან;

კეთილსინდისიერად ასრულებს დავალებებს( ვადებისა და რაოდენობის თვალსაზრისით).

შემაჯამებელი  დავალებების  კომპონენტი

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს.  მ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა,თავი,პარაგრაფი,საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები.  კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მათემატიკის საგნობრივი პროგრამით განსაზღვრული ცოდნის და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად შემაჯამებელი დავალებები უნდა აფასებდეს მათემატიკის საგნობრივი პროგრამით განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მათემატიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

ტექსტურ ამოცანასთან დაკავშირებული ღია ან დახურული (რამდენიმე შესაძლო პასუხს შორის სწორი პასუხის შერჩევა, შესაბამისობის დამყარება, სწორი თანმიმდევრობით დალაგება) ტიპის დავალება;

ტექსტის წაკითხვა და მონაცემთაანალიზით (გამოთვლების ან ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე) მიღებული დასკვნის გადმოცემა და დასაბუთება (მათ შორის ისეთი ტექსტის , რომელიც შეიცავს დიგრამებს და ცხრილებს);

განტოლების ამოხსნა, ასოითი გამოსახულების გამარტივება, რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლა;

გეომეტრიული ამოცანა, რომელშიც მოსწავლეს მოეთხოვება ფიგურის თვისებების დადგენა, ზომების განსაზღვრა, ფიგურების აგება;

ამოცანა ,რომელშიც წინასწარ განსაზღვრული მონაცემების საფუძველზე მოსწავლეს მოეთხოვება მოცემული ფაქტის დასაბუთება ან უარყოფა (მაგალითად, თეორემის დამტკიცება).

 

მოთხოვნები,  რომლებსაც  უნდა  აკმაყოფილებდეს  შემაჯამებელი  დავალებები:

 

დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა

ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;

10 ქულა უნდა განაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;

მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება;ზოგადი რუბრიკის ნიმუში.

შეფასების ზოგადი რუბრიკა ტექსტური ამოცანისთვის (წერითი დავალება)

 

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება;

* ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა;

 

ამოხსნის გზის მოძებნა;

ამოხსნის გზის რელიზება და პასუხის მიღება.

 

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში

 

ტექსტური ამოცანა , რომლის ამოხსნა მოითხოვს განტოლების შედგენას და ამოხსნას

 

საფეხურები

 

ქულა

 

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება

 

ამოხსნისთვის საჭირო მონაცემების ამოკრეფა ამოცანის ტექსტიდან

 

0-1

 

მონაცემების ორგანიზება და ისეთი ხერხით ჩაწერა, რომელიც აადვილებს ამოხსნის გზის მოძებნას

 

0-1

 

           ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა

 

საძიებელი სიდიდეების გამოყოფა

0-1

 

საძიებელი სიდიდეებისათვის ასოითი აღნიშვნების შემოღება

 

0-1

 

მათემატიკური ობიექტების და პროცედურებისთვის სწორი აღნიშვნების გამოყენება (მაგალითად: ფუნქციის, ალგებრული მოქმედების)

 

0-1

 

               ამოხსნის გზის მოძებნა

 

განტოლების შედგენის წინმსწრები მსჯელობა

 

0-1

 

განტოლების შედგენა

 

0-1

 

      ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება

 

განტოლების ამოხსნის ხერხის მოძებნა

 

0-1

 

განტოლების ამოხსნა და პასუხის მიღება

 

0-1-2

 

მათემატიკის კათედრა

 

1ქულა

საერთოდ ვერ იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ იგებს დასმულ ამოცანას, გამოთვლები არაადეკვატურია

 

2ქულა

არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს,აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას. გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე

 

3ქულა

არასრულყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს, ამოიცნობს ორი ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს (მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე

ალგებრულ გამოსახულებას).

 

4ქულა

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს, პოულობს ამოცანის ამოხსნის რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია.

 

5ქულა

იყენებს ამოცანის  ამოსახსნელად ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს. იწყებს ამოცანის ამოხსნას, მაგრამ ვერ ასრულებს მას. ამოიცნობს ორი განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს.(მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავეასახვას).  ამოიცნობს გამოთვლების ძირითად

ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია.

 

6ქულა

იყენებს ამოცანის  ამოსახსნელად საჭირო ცნებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მაგრამ გამოთვლები შეიცავს ხარვეზებს. ხარვეზებით აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ

მათემატიკურ ობიექტს შორის.

 

7ქულა

იყენებს ამოცანის  ამოსახსნელად საჭირო ცნებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას, ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოდგენას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით. აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტს თუ პროცედურას შორის. (მაგ. განტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისთვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა) გამოთვლები ძირითადად სწორია,შეიცავს ტექნიკური

ხასიათის ხარვეზებს.

 

8ქულა

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თითქმის ყველა ცნებას,პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას,გამოთვლები ძირითადად სწორია, აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტს შორის.

 

9ქულა

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, აღნიშვნებს, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის საუკეთესო ფორმას.პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას,გამოთვლები სწორია,აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა  მათემატიკურ პროცედურებს შორის (მაგ.ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობა/უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა

დასაბუთებისას).

 

10ქულა

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას,დებულებას და აღნიშვნას, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის ოპტიმალურ ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას და ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას,აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებსა და პროცედურებს შორის.გამოთვლები სწორია,არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური

ხერხი.არის შემოქმედებითი ადამიანი.

 

შეფასება საბუნებისმეტყველო საგნებში

რას ითვალისწინებს შეფასების თითოეული კომპონენტი საბუნებისმეტყველო საგნებში :

1) კომპონენტისაშინაო დავალება .

 

დავალების ტიპები :

 

საშინაო ექსპერიმენტი, დაკვირვება ობიექტებსა და პროცესებზე, ინფორმაციის მოძიება, კონცეპტუალური რუკის შედგენა, მოდელირება, რეფერატის

მომზადება და სხვა.

 

ფასდება შემდეგი უნარები :

 

 1. სააზროვნო უნარჩვევები ;
 2. კვლევის უნარჩვევები ;
 3. პრობლემის გადაჭრის უნარჩვევები ;
 4. თვითმართვის უნარჩვევები .

 

რუბრიკის ნიმუში :

 

თარიღი : ინფორმაციის მოძიების შეფასება
მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმი
ინფორმაციის წყაროების არჩევა

0 – 3

მოძიებული ინფორმაციის კვლევის მიზანთან შესაბამისობა

0 – 4

მოძიებული ინფორმაციის ორგანიზება

0 – 3

ქულების მაქსიმალური რაოდენობა

10

1.
2.
3.

 

    1. პარაგრაფის შესაბამისი ძირითადი ცნებები და უნარები

შეფასების დონეები

ქულები

უჭირს პარაგრაფში განხილული ძირითადი ცნებების ჩამოთვლა. არ შეუძლია მათი ადეკვატური გამოყენება

1 – 4

ძირითადი ცნებების შესახებ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. უჭირს ამ ცნებების ადეკვატურად გამოყენება

5 – 6

აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ. იყენებს მათ ადეკვატურად ზოგიერთ შემთხვევაში.

7 – 8

აყალიბებს ძირათად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ. უკავშირებს ამ ცნებებს ერთმანეთს. იყენებს მათ ადეკვატურად (როგორც მსგავს, ისე ახალ სიტუაციებში)

9

აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ. აკავშირებს ამ ცნებებს ერთმანეთთან. აგრეთვე წინა გაკვეთილზე განხილულ ცნებებთან. იყენებს ამ ცნებებს სიტუაციაში. საკითხის გადაწყვეტას უდგება შემოქმედებითად.

ასაბუთებს ლოგიკურად.

10

 

საშინაო დავალება ( არის საშინაო ცდაც ) .

 

1 – 4

5 – 6

7 – 8

9

10

წერითი დავალება (არის საშინაო ცდაც)

დავალება არასწორად აქვს შესრულებუ ლი

დავალება ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული

დავალება სწორადაა შესრულებული. მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზებით

დავალება სწორადაა შესრულებული ხარვეზების გარეშე

დავალება სწორადაა შესრულებული. ორგანიზებულია თვალსაჩინოდ

 

ინფორმაციის მოძიება ინფორმაციის მოძიების წყაროები

 

შეფასების დონეები

ქულები

იყენებს მხოლოდ საკუთარ არსებულ ინფორმაციას

1 – 4

იყენებს მხოლოდ სახელმძღვანელოს ინფორმაციას

5 – 6

იყენებს მხოლოდ რამდენიმე საინფორმაციო წყაროს

7 – 8

იყენებს მრავალფეროვან საინფორმაციო საშუალებებს

9 – 10

 

მოძიებული  ინფორმაციის  შესაბამისობა

 

შეფასების დონეები

ქულები

მასალა არ არის საკითხის შესაბამისი

1 – 4

მასალა ნაწილობრივ შეესაბამება საკითხს

5 – 6

მასალა ძირითადად შეესაბამება საკითხს

7 – 8

მასალა სრულად შეესაბამება საკითხს

9 – 10

 

მოპოვებული  ინფორმაციის  ორგანიზება

( ინფორმაციის წყაროების ნუსხა,ცხრილების ან დიაგრამების სახით წარმოდგენა და სხვა)

 

შეფასების დონეები

ქულები

მასალა არ არის სწორად ორგანიზებული

1 – 4

მასალა ნაწილობრივ ორგანიზებულია

5 – 6

მასალა ორგანიზებულია, მაგრამ რთულად აღსაქმელი

7 – 8

მასალა კარგად და მოსახერხებლადაა ორგანიზებული

9 – 10

 

მოძიებული ინფორმაციის ანალიზი

 

შეფასების დონეები

ქულები

ვერ იყენებს მასალას

1 – 4

ნაწილობრივ მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას

5 – 6

ძირითადად მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას

7 – 8

მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას

9 – 10

 

2) კომპონენტისაკლასო დავალება

დავალების ტიპები :

საკითხის განხილვა/დისკუსია , ექსპერიმენტი , მონაცემების აღრიცხვა/დამუშავება , მოდელირება , საველე/გასვლითი სამუშაოები და სხვა.

 

ფასდება შემდეგი უნარები :

 1. სააზროვნო უნარჩვევები ;
 2. კვლევის უნარჩვევები ;
 3. პრობლემის გადაჭრის უნარჩვევები ;
 4. სოციალური უნარჩვევები ;
 5. კომუნიკაციის უნარჩვევები ;
 6. თვითმართვის უნარჩვევები .

 

თარიღი : ინფორმაციის მოძიების შეფასება
მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმი
კვლევის მიზნის განსაზღვ რა

0 – 2

საჭირო ინვენტარის განსაზღვრა

0 – 1

კვლევის შედეგის ვარაუდი

0 – 1

კვლევის მიმდინარეო ბის აღწერა

0 2

მონაცემებ ის

აღრიცხვა

0 – 1

მონაცემ თა ანალიზი

0 – 2

დასკვნის გამოტანა

0 – 1

ქულების მაქსიმალ ური რაოდ.-ბა

10

1.
2.
3.
4.
5.

 

მიმდინარე  საკლასო  დავალებები

 

შეფასების დონეები

ქულები

ვერ ასრულებს ან ყველა სავარჯიშოს შეცდომით ასრულებს

1 – 4

ახერხებს მხოლოდ ყველაზე ადვილი საკითხების უშეცდომოდ შესრულებას, უმეტესობა შეუსრულებელი რჩება

5 – 6

სწორად ასრულებს საშუალო სირთულის სავარჯიშოებს და რთული სავარჯიშოების ნაწილს

7 – 8

თავისუფლად ასრულებს ყველა ტიპის სავარჯიშოს

9 – 10

 

ქულები

შეფასების დონეები გაკვეთილზე ჩართულობისათვის

მოსწავლის შეფასება შეუძლებელია, ის არ დადის გაკვეთილზე ან საერთოდ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში

1 – 2

მოსწავლე იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში, შესაძლებელია ხელსაც უშლიდეს გაკვეთილის მსვლელობას, გამოხატავს გაკვეთილის პროცესის მიმართ ინდიფერენტულ ან აგრესიულ დამოკიდებულებას

3 – 4

მოსწავლე დამოუკიდებლად არ ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, იშვიათად იჩენს ინიციატივას, მასწავლებლის დახმარების გარეშე მისი ჩართულობა ხშირად არ მჟღავნდება

5 – 6

მოსწავლე დამოუკიდებლად ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ მისი აქტიურობა ქმნის პრობლემებს.  მაგ.: ზედმეტად ბევრს საუბრობს,აწყვეტინებს მოსაუბრეებს, ხანდახან ცდილობს ზედმეტი აქტიურობით დამალოს საკუთარი მოუმზადებლობა, ზოგჯერ არ სცემს პატივს სხვის მუშაობას

7 – 8

აქტიურად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში და უმეტესად ამჟღავნებს წინასწარ მომზადებულობას, პატივს სცემს სხვების აზრსა და მუშაობას, დამოუკიდებლად ერთვება დიკუსიებსა თუ ჯგუფურ მუშაობებში, თუმცა ვერ ამჟღავნებს მაქსიმალურ პროდუქტიულობას პერიოდული ჩავარდნების გამო

9 – 10

მუდმივად მზადაა მონაწილეობა მიიღოს გაკვეთილის მსვლელობაში, დამოუკიდებლად ერთვება მუშაობაში, დისკუსიასა თუ პრობლემის გადაჭრაში, ეხმარება და პატივს სცემს სხვებს, კარგად აქვს გაცნობიერებული საკუთარი როლი კლასის მიერ რაიმეს შესწავლისას

 

პრეზენტაციის შეფასების სქემა

 

პირობასთან სათანადოობა

ქულები

საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება)

0 – 1

კვლევების/ნაშრომის წარმოჩინების უნარი

0 – 1

შემოქმედებითი უნარი

0 – 1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

0 – 1

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

0 – 1

 

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

0 – 1

თვალსაჩინოების გამოყენება

0 – 1

აუდიტორიასთან კონტაქტი

0 – 1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა_პასუხი)

0 – 1

დროის ლიმიტის დაცვა

0 – 1

ჯამი _ ქულათა მაქსიმალური  რაოდენობა

10

 

3) კომპონენტი შემაჯამებელი დავალება

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლასწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლადამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული

სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს საბუნებისმეტყველო საგნების სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა.

შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა აფასებდეს საბუნებისმეტყველო საგნების სტანდარტით განსაზღვრული შედეგების მიღწევის დონეს .

სტანდარტის მოთხოვნათა შესაფასებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. საბუნებისმეტყველო საგნების შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს: ტესტი, სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო, საველე/გასვლითი სამუშაო, მოდელირება, პროექტი, პრეზენტაცია და სხვა.

ფასდება შემდეგი უნარები :

 

 1. სააზროვნო უნარჩვევები;
 2. კვლევის უნარჩვევები;
 3. პრობლემის გადაჭრის უნარჩვევები;
 4. კომუნიკაციის უნარჩვევები;
 5. სოციალური უნარჩვევები;
 6. თვითმართვის უნარჩვევები.

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები :

 • დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა ;

 

 • ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და გავლილი მასალის გათვალისწინებით ;

 

 • 10 ქულა უნდა განაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე.

 

თარიღი : კვლევითი პოექტი
მოსწავ ლე შეფასების კრიტერიუმი
პროექტ ის მიზანი

0 – 1

კვლევის გეგმის შემუშავე ბა

0 – 1

საკითხთან დაკავშირებუ ლი ინფორმაციის მოძიება

0 – 1

კვლევის ჩატარება

0 – 2

მონაცემებ ის

აღრიცხვა

0 – 1

ანალიზი და

დასკვნის გაკეთება

0 – 2

პრეზენ ტაცია

0 – 2

ქულების მაქსიმალ ური რაოდენო ბა

10

1.
2.
3.

 

 • მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები , რომელთა შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი  დავალება .

 

რუბრიკის ნიმუში:

 1. რეფერატის შეფასება

 

პირობასთან სათანადოობა

ქულები

პრობლემის იდენტიფიცირება

0 – 1

რეფერატის ორგანიზება, იყენებს მითითებულ კონსტრუქციას

0 – 1

თვალსაჩინო მასალის შექმნა (რუქა,გრაფიკი, დიაგრამ, სქემა, ცხრილი, ფოტო და ა.შ)

0 – 1

 

საგნობრივი კომპეტენცია

 

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

0 – 2

შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედეობა

0 – 2

 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

 

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

0 – 2

ჯამი _ ქულათა მაქსიმალური  რაოდენობა

10

 

კვლევითი  და  ექსპერიმენტული  სამუშაოს  შეფასების  სქემა

 

ფასდება

შემდეგი აქტივობები

1 – 4

არადამაკმაყოფილე ბელი

5 – 6

დამაკმაყოფილებე ლი

7 – 8

კარგი

9 – 10

სანიმუშო

კვლევის მიზნის განსაზღვრა

არასწორად აყალიბებს მიზანს

ნაწილობრივ აყალიბებს მიზანს

კარგად აყალიბებს მიზანს,განსაზღვრა ვს ცვლად და დამოუკიდებელ

სრულყოფილად აყალიბებს მიზანს,განსაზღვრა ვს

სპეციფიკურ

დეტალებს

საჭირო ინვენტარის, მასალის და აღჭურვილობი

ს განსაზღვრა

არასწორად ჩამოთვლის საჭირო მასალებს

ჩამოთვლის საჭირო მასალის ნაწილს

ჩამოთვლის საჭირო ძირითად მასალას

ჩამოთვლის ყველა საჭირო ძირითად მასალას

კვლევის მიმდინარეობის აღწერა

ვერ აღწერს კვლევის მიმდინარეობას

აღწერს კვლევის მიმდინარეობის ზოგიერთ ეტაპს

აღწერს კვლევის მიმდინარეობის ყველა ეტაპს

დეტალურად აღწერს და ასაბუთებს კვლევის მიმდინარეობის

ყველა ეტაპს

მონაცემების აღრიცხვა, კვლევის შედეგების ვარაუდი

ვერ აღრიცხავს მონაცემებს,ვერ აყალიბებს ვარაუდს

უსისტემოდ აღრიცხავს მონაცემებს,ვერ ასაბუთებს ვარაუდს

აღრიცხავს მონაცემებს,ნაწილო ბრივ ასაბუთებს ვარაუდს

სისტემატურად აღრიცხავს მონაცემებს, ნაწილობრივ ასაბუთებს

ვარაუდს

მონაცემთა ანალიზი და დასკვნა

ვერ აანალიზებს მონაცემებს და ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს

ნაწილობრივ აანალიზებს მონაცემებს და ზოგჯერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს

აანალიზებს მონაცემებს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს

აანალიზებს მონაცემებს,გამოსახ ავს გამომსახველობითი საშუალებებით, აკეთებს დასაბუთებულ დასკვნებს

 

ამოცანის ამოხსნის გზა

 

შეფასების დონეები

ქულები

ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის რაიმე გზას

1 – 4

პოულობს ამოცანის ამოხსნის ერთ-ერთ გზას , იწყებს მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

5 – 6

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას , მიჰყვება მას,თუმცა ხარვეზებით

7 – 8

პოულობს ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას და ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას

9 – 10

 

ჯგუფური მუშაობისას ჯგუფის შეფასების ცხრილი

 

პირობასთან სათანადოობა

ქულები

ჯგუფის ყველა წევრს შეაქვს წვლილი დავალებისათვის თავის გართმევის პროცესში

0 – 1

ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს და იცავენ რიგითობას

0 – 1

უცვლიან ერთმანეთს იდეებსა და ინფორმაციას

0 – 1

ჯგუფის წევრები მხოლოდ საკითხის ირგვლივ მუშაობენ

0 – 1

ჯგუფის წევრები კარგად თანამშრომლობენ (არცერთი არ წარმართავს

დისკუსიას,აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობებია შექმნილი)

0 – 1

ჯგუფის წევრები საგნობრივად მართებულად ართმევენ თავს დავალებებს

0 – 1

ნაშრომის პრეზენტაციისას წარმოაჩენენ ნამუშევრის მთავარ იდეებს

0 – 1

ართმევენ თავს კრიტიკულ შეკითხვებს

0 – 1

პრეზენტაციის დროს იცავენ დროის ლიმიტს

0 – 1

საჭიროების შემთხვევაში ქმნიან და იყენებენ საგანთა შორის კავშირს

0 – 1

ჯამი _ ქულათა მაქსიმალური  რაოდენობა

10

 

ჯგუფური  მუშაობისას  შეფასების  მოდელი

 

1 – 3

 

1 – 3

 

1 – 3

 

1 – 3

ჯგუფთან ადაპტირება

იზოლირებულია ჯგუფიდან,არ მონაწილეობს ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციების განაწილებაში

ბუნდოვნად აყალიბებს, რა უნდა და რისი გაკეთება შეუძლია

გააზრებული აქვს თავისი ფუნქცია,ახერხებს ჯგუფის წევრებთან შეთანხმებას

ზედმიწევნით აქვს გააზრებული თავის ფუნქცია და უპრობლემოდ უთანხმდება ჯგუფის წევრებს

საკუთარი ფუნქციის შესრულება

ვერ ასრულებს ფუნქციას

წარმოდგენა აქვს თავისი ფუნქციის შესახებ, მაგრამ პრაქტიკულად არ

ახორციელებს

ასრულებს თავის ფუნქციას ნაწილობრივ

ასრულებს თავის ფუნქციას სრულყოფილად

სწრაფვა

ლიდერობისაკენ

უცდის,როდის მიუთითებენ-რა გააკეთოს

ცდილობს,რაც შეიძლება ნაკლები სამუშაო შეასრულოს.არ აინტერესებს ჯგუფის სხვა წევრების საქმიანობა

ინტერესდება ჯგუფის სხვა წევრების საქმიანობითაც, ცდილობს წარმართოს რაციონალურად

რაციონალურად წარმართავს

 

მოსწავლის  თვითშეფასების  სქემა

 

კრიტერიუმები

 

რეგულარულად

 

ხშირად

 

იშვიათად

 

არასდროს

არ ვამჟღავნებ ინტერესს გაკვეთილის მსვლელობის მიმართ

 

მაქვს აგრესიული დამოკიდებულება გაკვეთილის მსვლელობის მიმართ

 

ხელს ვუშლი გაკვეთილის მსვლელობას

 

დამოუკიდებლად ვერთვები გაკვეთილის მსვლელობაში

 

ჩემი აქტიურობა სხვას არ უქმნის პრობლემებს

 

ვიღებ მონაწილეობას ჯგუფურ და საკლასო დისკუსიებში

 

ვასრულებ მასწავლებლის მიერ მოცემულ ინსტრუქციას

 

  შეფასების სქემა

 

1 ქულა აყალიბებს  მიზანს, არ  შეუძლია  გაკვეთილზე  განხილული  ძირითადი

ცნებების  ჩამოთვლა, არა  აქვს  წერითი  დავალება, ვერ  ჩამოთვლის  საჭირო მასალებს, აუდიტორია  არ  უსმენს.

2 ქულა აყალიბებს  მიზანს, არ  შეუძლია  გაკვეთილზე  განხილული  ძირითადი

ცნებების  ჩამოთვლა, არა  აქვს  წერითი  დავალება, ვერ  ჩამოთვლის  საჭირო მასალებს, აუდიტორია  არ  უსმენს.

3 ქულა არასწორად  აყალიბებს  მიზანს, არასწორად  აკეთებებს  მონაცემების ანალიზს, ვერ  აყალიბებს  ვარაუდს, წერითი  დავალება  არასწორიაარ

შეუძლია  გაკვეთილზე  განხილული  ძირითადი  ცნებების  ჩამოთვლა, ვერ აკეთებს  შესაბამის  დასკვნებს, არასწორად  ჩამოთვლიდ  საჭირო  მასალებს, ვერ  იყენებს  ტერმინს  სათანადოდ, აუდიტორია  არ  უსმენს.

4 ქულა ნაწილობრივ  ფლობს  ტერმინებს, მონაცემებს  წარმოადგენს  მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება  ნაწილობრივ  სწორადაა  შესრულებული, ნაწილობრივ  სწორად  აყალიბებს  მიზანს, ჩამოთვლის  საჭირო  მასალის ნაწილს, ძირით  დი  ცნებების  შესახებ  ბუნდოვანი  წარმოდგენა  აქვს, აკეთებს  მონაცემთა  ნაწილობრივ  ანალიზს, აუდიტორიასთან  ამყარებს კონტაქტს  ნაწილობრივ.

 

5 ქულა ნაწილობრივ  ფლობს  ტერმინებს, მონაცემებს  წარმოადგენს  მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება  ნაწილობრივ  სწორადაა  შესრულებული, ნაწილობრივ  სწორად  აყალიბებს  მიზანს, ჩამოთვლის  საჭირო  მასალის ნაწილს, ძირითადი  ცნებების  შესახებ  ბუნდოვანი  წარმოდგენა  აქვს, აკეთებს  მონაცემთა  ნაწილობრივ  ანალიზს, აუდიტორიასთან  ამყარებს კონტაქტს  ნაწილობრივ.
6 ქულა ფლობს  ტერმინებს, აყალიბებს  მიზანს, ჩამოთვლის  ცვლად  და

დამოუკიდებელ  სიდიდეებს, ჩამოთვლის  ძირითად  საჭირო  მასალას, აყალიბებს  თავის  ვარაუდს. აკეთებს  მონაცემთა  ანალიზს  და  ძირითად დასკვნებს. იპყრობს  აუდიტორიის  ყურადღებას  ნაწილობრივ.

7 ქულა ფლობს  ტერმინებს, მონაცემების  წარმოდგენისას  იყენებს  ერთ თვალსაჩინო  საშუალებას, აყალიბებს  მიზანს, ჩამოთვლის  ცვლად  და დამოკიდებულ  სიდიდეებს, ჩამოთვლის  ძირითად  საჭირო  მასალას. ყალიბებს  და  ნაწილობრივ  ასაბუთებს  თ  ვის  ვარაუდს, აკეთ  ბს მონაცემთა  ანალიზს  და  ძირით  დ  დასკვნებს.იპყრობს  აუდიტორიის ყურადღებას.
8 ქულა ფლობს  ტერმინებსმონაცემებს  წარმოადგენს  სხვადასხვა  საშუალებით, სრულყოფილად  აყალიბებს  მიზანს, ჩამოთვლის  ყველა  საჭირო  მასალას და  აღჭურვილობას, აყალიბებს  და  ასაბუთებს  თავის  ვარაუდეს, აკეთებს მონაცემთ ანალიზს  და  სრულფასოვან  დასკვნებს, აყალიბებს  ძირით  დ ცნებებს. საკითხის  გადაწყვეტასს  უდგება  შემოქმედებითად. გააჩნია საკუთარი  ხედვა. წერითი  დავალება  სწორადაა  შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას
9 ქულა ფლობს  ტერმინებს, იყენებს  ადეკვატურად  ყველა  შემთხვევაში. მონაცემებს წარმოადგენს  სხვადასხვა  საშუალებით, სრულყოფილად  აყალიბებს

მიზანს, განსაზღვრავს  სპეციფიკურ  დეტალებს, ჩამოთვლის  ყველა  საჭირო მასალას  და  აღჭურვილობას, აყალიბებს  და  ასაბუთებს  თავის  ვარაუდს აკეთებს  მონაცემთა  ანალიზს  და  სრულფასოვან  დასკვნებს, აყალიბებს

ძირითად  ცნებებს, მსჯელობს  ამ  ცნებების  შესახებ  და  აკავშირებს ერთმანეთშ. საკითხის  გადაწყვეტას  უდგება  შემოქმედებითად.გააჩნია საკუთარი  ხედვა.წერითი  დავალება  სწორადაა  შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის  ყურადღებას.

10 ქულა ფლობს  ტერმინებს, იყენებს  ადეკვატურად  ყველა  შემთხვევაში. მონაცემებს  წარმოადგენს  სხვადასხვა  საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს  მიზანს, განსაზღვრავს  სპეციფიკურ  დეტალებს, ჩამოთვლის ყველა  საჭირო  მასალას  და  აღჭურვილობას, აყალიბებს  და  ასაბუთებს

თავის ვარაუდს აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან

დასკვნებს, აყალიბებს  ძირითად  ცნებებს, მსჯელობს  ამ  ცნებების  შესახებ და  აკავშირებს  ერთმანეთშ. საკითხის  გადაწყვეტად  უდგება

შემოქმედებითად, დავალება  გამდიდრებულია  სხვადასხვა  საინფორმაციო წყაროებიდან  მოპოვებული  მასალით. გააჩნია  საკუთარი  ხედვა. წერითი დავალება  სწორადაა  შესრულებული. იპყრობს  აუდიტორიის  ყურადღებას. ახდენს  ზეგავლენას.


შეფასების კომპონენტები უცხოურ ენებში

 

მოსწავლის ცოდნა ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით.

 1. საშინაო დავალება
 2. საკლასო დავალება
 3. შემაჯამებელი დავალება

 

მოსწავლეს ეძლევა ორგვარი შეფასება მიმდინარე და შემაჯამებელი

შეფასების პირველი ორი კომპონენტი საკლასო დავალება და საშინაო დავალება გულისხმობს მიმდინარე შეფასებას, ხოლო მე–3 კომპონენტი საკონტროლო სამუშაო (ტესტი)_ შემაჯამებელ შეფასებას. შეფასების კომპონენტების პროცენტული შემადგენლობა ერთნაირია.

მიმდინარე შეფასება

მიმდინარე შეფასების საგანი სასწავლო პროცესია, ხოლო მიზანი _ მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენა მათი დახმარებისა და სწავლის დონის ამაღლების მიზნით. მიმდინარე შეფასებისათვის მასწავლებელი იყენებს მოსწავლის წიგნში და სავარჯიშოების კრებულში მოცემული სავარჯიშოებს და აქტივობებს. მიმდინარე შფასების პირველი კომპონენტია საკლასო აქტივობები. იგი ფასდება ენობრივი უნარ– ჩვევების და ენობრივი სისტემების შემდეგი აქტივობებით.

 1. კონტექსტის მიხედვით უცნობი სიტყვების მნიშვნელობის ამოცნობა.
 2. ტექსტიდან ფაქტობრივი ინფორმაციის ამოკრება.
 3. კითხვებზე მოკლე პასუხების გაცემა.
 4. სათაურების აბზაცებთან ან ტექსტთან მისადაგება.
 5. სწორი/მცდარი დებულებების განსაზღვრა.
 6. ჩანაწერის მოსმენისას სიტყვების ან ფრაზების ამოცნობა.
 7. ჩანაწერის მოსმენისას გამოტოვებულ ადგილებში სიტყვების ჩაწერა.
 8. კითხვების დასმა/სათანადო პასუხების გაცემა.
 9. სიმულაციური დიალოგის/სიტუაციის გათამაშება.
 10. დებატებში მონაწილეობა/ამბის მოყოლა.
 11. გამოტოვებულ ადგილებში სწორი ფორმების/სიტყვების/ფრაზების ჩასმა.
 12. წინადადებების ტრანსფორმაცია.
 13. სიტყვების და ფრაზული ზმნების წარმოება.
 14. ქართული და ინგლისური შესატყვისობების დადგენა.
 15. თვითშეფასება, თანაშეფასება.

 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები ენობრივი ცოდნა და უნარები

ლექსიკური ცოდნა

* გრამატიკული ცოდნა

* ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები (ცოდნის კონტექსტში გამოყენება)

* გამოთქმა

 

* მართლწერა კომუნიკაციური უნარები

* კითხვა-გაგება

* ხმამაღალი კითხვა

* მოსმენა-გაგება

* ზეპირი კომუნიკაცია (ინტერაქცია, გაბმული ლაპარაკი, ზეპირი გამოსვლები)

* წერითი კომუნიკაცია

 

კულტურა

* შესწავლილი საკითხების ცოდნა

* კულტურული თავისებურებების ამოცნობა-გაანალიზება

 

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები

* შემოქმედებითობა

* თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან)

* სასწავლო სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება (კითხვის, წერის, მოსმენისა და ზეპირმეტყველების)

* სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით

* სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი

 

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით

* სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოებით (სწორი ფორმის ამოცნობა, ფორმის/კონსტრუქციის ტრანსფორმირება ნიმუშის მიხედვით, კონტექსტის მიხედვით სწორი ფორმის წარმოება, შეცდომების ამოცნობა-გასწორება, სინონიმებისა და ანტონიმების დაკავშირება/მოფიქრება, ნაკლულ ტექსტში სიტყვების ჩასმა და სხვა);

* სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა (შემოხაზე სწორი ვარიანტი; მონიშნე, სწორია თუ არა; იპოვე სწორი თანამიმდევრობა, ამოიცანი უცნობი სიტყვები კონტექსტის მიხედვით, შეაფასე შენი მეწყვილის/საკუთარი ნაწერი, შეაფასე გამომსვლელები და სხვა);

* სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ ჯგუფურად (გაინაწილეთ როლები და გაითამაშეთ მეწყვილესთან ერთად, ჩამოართვი ინტერვიუ თანაკლასელს, წარმოადგინე კლასის წინაშე შენი ჯგუფის ნამუშევარი, გადმოეცი შენი მოსაზრება და დაასაბუთე, იმსჯელე, დაახასიათე, მოყევი და სხვა);

* სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ ჯგუფურად (მისწერეთ წერილი მეგობარს ზაფხულის არდადეგების შესახებ, მოამზადეთ ჯგუფურად სტატია ცნობილი მსახიობის შესახებ, შეადგინეთ ბიოგრაფიული ცნობარი, დაასრულეთ ამბავი, დაიყავით ჯგუფებად და შეადგინეთ კინორეკლამა/ტურისტული გზამკვლევი; დაწერეთ, თქვენი მოსაზრება ამ საკითხის შესახებ, დაასაბუთეთ და სხვა);

 

* პროექტის განხორციელება.

 

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარ-ჩვევებს:

* ხმამაღალი კითხვა

* ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა);

* გამოწერა

* გადაწერა

* კარნახით წერა

 

საკლასო წერა ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 • სტრუქტურულად და ორთოგრაფიულად სწორი და აზრობრივად გამართული წინადადებების დაწერა.
 • მისალოცი ბარათის, წერილის, სარეკლამო აფიშის, ტურისტული ცნობარის შედგენა.

 

მიმდინარე შეფასების მეორე კომპონენტია საშინაო დავალება. იგი ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 • შესრულებული დავალების ხარისხი.
 • დავალების შესრულების სისტემურობა.

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს უცხოური ენების სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს უცხოური ენების სტანდარტებით განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. უცხოური ენების შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

* მოსმენილი ან ზეპირი ტექსტის გაგება – გააზრება

* სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა

* როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა

* ინტერაქცია კონკრეტული საკითხის/თემის ირგვლივ

* საუბარი კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ

* ზეპირი მოხსენება

* განხორციელებული პროექტი

* და სხვა

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

* დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა (თუ რეცეფციული (კითხვა, მოსმენა) დავალებაა, მაშინ შეფასების სქემა უნდა ახლდეს თითოეულ ტესტურ კითხვას);

* ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;

* 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;

* მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

 

ზოგადი რუბრიკის ნიმუში:

შეფასების ზოგადი რუბრიკა წერითი და ზეპირი შემაჯამებელი დავალებებისათვის

 • პირობასთან შესაბამისობა

 

 • კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
 • ენობრივი უნარ-ჩვევები
 • შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

 

კონკრეტული რუბრიკების ნიმუშები ნიმუში 1

 

შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში

 

დავალების პირობა: მოცემულ სურათზე დაყრდნობით შეადგინე და მოყევი ამბავი რა ხდებოდა სურათის გადაღებამდე ორისამი საათით ადრე და რა მოხდა შემდეგ. დააზუსტე პერსონაჟთა ვინაობა, დაახასიათე ისინი, გადმოეცი ამბები, მიუთითე მოქმედებათა თანამიმდევრობა, დრო და ადგილი. საუბრის მინიმალური დრო – 2 წუთი

 

კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი წერითი დავალებისთვის ქულები
პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს 0-1
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს 0-1
კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
თანმიმდევრულად აღწერს/გადმოცემს მოქმედებებს 0-1
განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს 0-1
ენობრივი უნარ-ჩვევები
იყენებს ნასწავლი დროის გამომხატველ გრამატიკულ კონსტრუქციებსა და ენობრივ ფორმებს 0-2
ადეკვატურად იყენებს ზმნის წარსული დროის გამომხატველ ფორმებს 0-1

 

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას 0-1
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
ავლენს ფანტაზიის უნარს,ორიგინალურობას 0-1
იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით 0-1
ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა

უცხ.ს.IV.17. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 • გადმოსცემს მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის შინაარსს;

* გადმოსცემს რაიმე შემთხვევის მნიშვნელოვან დეტალებს;

* ყვება ამბავს;

* აღწერს რეალურ თუ წარმოსახვით მოვლენას;

* მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.IV.18. მოსწავლე ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

* იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;

* იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;

* ამბების გადმოცემისას მართებულად იყენებს ზმნის ნასწავლ ფორმებს წარსული, ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;

* იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად.

 

ინგლისური ენა

შემაჯამებელი შეფასება

მიმდინარესაგან განსხვავებით, შემაჯამებელი შეფასების ობიექტია არა სწავლის პროცესი, არამედ მოსწავლის საბოლოო მიღწევები სტანდარტის მოთხოვნებთან მიმართებაში. შემაჯამებელი შეფასება ხორციელდება ტესტების კრებულში მოცემული ტესტების (საკონტროლო სამუშაო) და ზეპირი გამოკითხვის საშუალებით.

 

შემაჯამებელი შეფასება

 

რა მოწმდება საკითხები მაქსიმალური ქულა
წაკითხულის გააზრება 1-10 10
ლექსიკა 11-25 15
გრამატიკა 26-40 15
წერა 10
მოსმენა 10
მთლიანი ტექსტის მაქ.ქულა 60

 

ტესტების სტრუქტურა და შეფასების სისტემა იმის საშუალებას იძლევა, რომ შეფასდეს როგორც მთლიანი ტესტი, ისე მისი ცალკეული ნაწილები. ეს მნიშვნელოვანია, რადგანაც მოსწავლე თვითონ ხედავს თუ ტესტის რომელ ნაწილში აქვს უფრო მეტი მიღწევები და რომელში _ ნაკლები. შედეგების გათვალისწინებით სწავლის პროცესი უფრო ეფექტური და მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული ხდება.

ტესტები სწორდება მასწავლებლის წიგნში მოცემული პასუხების (Answer keys) მიხედვით. დაუშვებელია ტესტების გასწორება და მოსწავლისათვის ქულის მინიჭება საკუთარი მოსაზრებით, პასუხების სქემის გარეშე. ამ შემთხვევაში ობიექტურობა და სტანდარტიზაცია ვერ იქნება მიღწეული. წერის დავალების გასწორების დროს მასწავლებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს სპეციალური შეფასების სქემით, რომელიც მან წინასწარ კარგად უნდა შეისწავლოს. მოსწავლის ნაწერის შეფასებისას მასწავლებელმა ზუსტად უნდა დაიცვას ის კრიტერიუმები, რაც წერითი დავალების შეფასების სქემაშია მოყვანილი. დიდია ტესტების შედეგების მნიშვნელობა მოსწავლეების შემაჯამებელი სემესტრული და წლიური შეფასებისათვის. შესაბამისად, დაუშვებელია გასწორების პროცესში რაიმე სახის უზუსტობა, რაც მოსწავლის არაობიექტური შეფასების მიზეზი შეიძლება გახდეს.

მასწავლებელმა ტესტის 50 ქულა 10–ბალიან შეფასებაში შემდეგი სქემით უნდა გადაიყვანოს

 

ტესტის ქულა 50-47 46-43 42-39 38-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-15 14-11 10-0
10-

ბალიანი

შეფასება

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

რუსული ენა

 

ნიშნების გამოყვანა წერით კომუნიკაციაში

ა)  არ შეუძლია

ბ) ნაწილობრივ შეუძლია

გ) შეუძლია

 

ა 1-3 ბ 4-7

8-10

კომუნიკაციური შესაძლებლობები
1 წარმოადგენს საშუალო ზომის ტექსტს(საჭირო

ინფორმაცია,დრო ადგილი, მოქმედი პირები, გმირის

დახასიათება)
2 მიმდევრობით და ლაკონურად გადმოსცემს აზრს
3 აძლევს შეფასებას კონკრეტულ ფაქტს ან მოვლენას
ენობრივი შესაძლებლობები
4 იყენებს საჭირო ლექსიკას
5 სწორად იყენებს გრამატიკულ ფორმებს და კონსტრუქციებს
6 იცავს წერის ნორმებს

 

ნიშნების გამოყვანა ზეპირ კომუნიკაციაში ა) არ შეუძლია

ბ) ნაწილობრივ შეუძლია

 

გ) შეუძლია

 

ა 1-3 ბ 4-7

8-10

კომუნიკაციის კრიტერიუმები
1 საუბრობს დაშვებულ თემაზე, აზრს გადმოსცემს თანმიმდევრულად.
2 კონკრეტულად გადმოსცეს ინფორმაცია
3 იყენებს ანალიზის ელემენტებს
ენობრივი კრიტერიუმები
4 სწორად იყენებს შესწავლილ ლექსიკას
5 სწორად იყენებს გრამატიკულ კონსტრუქციებს
6 წარმოთქმა და ინტონაცია არის ზუსტი და არ უშლის ხელს აზრის გადმოცემას

 

შეფასების სისტემა საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

 

საზოგადოერივ მეცნიერებებში მოსწავლე ფასდება შემდეგი კომპონენტის მიხედვით: ა)საშინაო დავალება;

ბ)საკლასო დავალება;

გ)შემაჯამებელი დავალება. ა)საშინაო დავალებები

ფასდება შემდეგი უნარ-ჩვევები:

 

. პრობლემის გააზრების;

 

. ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების;

 

. თანამშრომლობის;

 

. პრობლემის გადაჭრის;

 

. შემოქმედებითობის;

 

. ისტორიული დროის გაგების;

 

. კვლევის;

 

. ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენების. უნარჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობით:

. ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებით;

 

. ნამუშევრის ორგანიზების ხარისხით;

 

. ნამუშევრის ენობრივი გამართულობით;

 

. ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებით. ბ)საკლასო დავალება;

ფასდება შემდეგი უნარ ჩვევები:

 

-პრობლემის გააზრების;

 

– ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების;

-თანამშრომლობის;

 

-სივრცეში ორიენტაციის;

 

-ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენების; უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

-ახალი ცნებებისა თუ ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით;

 

-დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით;

 

-პრეზენტაციით;

 

-დროის ლიმიტის დაცვით;

 

-დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით. გ)შემაჯამებელი დავალება

ფასდება შემდეგი უნარ ჩვევები:

 

-პრობლემის გააზრების;

 

-ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების;

 

-თანამშრომლობის;

 

-სივრცეში ორიენტაციის;

 

-ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენების. უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

-საკონტროლო სამუშაოთი;

-ტესტირებით;

-ნაშრომის პრეზენტაციით.

რუბრიკების ნიმუშები: პრეზენტაცია

 

შეფასება 1-3 4-5 6-7 8-10
თემის გასაგებად წარმოდგენა დარღვეულია ლოგიკა და ბუნდოვანია ნაწილობრივ გასაგებია და განმარტებას

მოითხოვს

ლოგიკურად არის აგებული წარმოდგენილი საკითხები ნათელი და

გასაგებია

საუბარი დაბნეულია

და გაუგებრად საუბრობს

ხშირად

ჩერდება და იმეორებს ერთსა და

იმავეს

გამართული და გასაგებია არ ორჭოფობს, საუბრობს

დარწმუნებით

დასკვნები არ არის გაკეთებული დასკვნები გაუმართავი და ულოგიკოა ლოგიკურია, კარგად არის

ჩამოყალიბებული

ლოგიკურია, კარგად არის

ჩამოყალიბებული

და ორიგინალური

აუდიტორიასთან კონტაქტი ვერ ამყარებს კონტაქტს პერიოდულად ცდილობს

კონტაქტს

გრძნობს და ამყარებს

კონტაქტს

კარგად ფლობს კომუნიკაციის

უნარს

თვალსაჩინოების გამოყენება არ იყენებს იყენებს მწირად იყენებს

დიაგრამებსა და

ცხრილებს

იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს
პასუხები

აუდიტორიის შეკითხვებზე

უჭირს პასუხის გაცემა პასუხები არ

არის გამართული

თითქმის ყველა

კითხვას პასუხობს

პასუხობს ყველა კითხვას

 

რეფერატის შეფასების რუბრიკა

 

1.მიზანი/თეზისი-კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითადი იდეა 1
2.რეფერატის ორგანიზება 1
3.შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 2
4.ენობრივი გამართულობა 0
5.კვლევა 2
6.ილუსტრაციები/თვალსაჩინოებები 1
7.შეთავაზებული მოსაზრებების არგუმენტებითა და მაგალოთებით გამყარება 1
8.დასკვნები 1
ჯამი 9

 

ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების (რუკა,ცხრილი,გრაფიკი,დიაგრამა)გამოყენება და შექმნა.

 

ნიშანი 1-4 5-7 8-10
რუკის კითხვა, წყაროზე მუშაობა წაკითხული

ინფორმაცია ერთი ან რამდენიმე ელემენტისგან

შედგება

ესაჭიროება მითითებები როგორ მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია,მოპოვებული ინფორმაცია ზოგჯერ

უზუსტოა

დამოუკიდებლად და სრულად მ ოიპოვებს

ინფორმაციას

გეოგრაფიული და ისტორიული საშუალებების გამოყენება მისი მოპოვებული ინფორმაცია არასანდოა ერევა საშუალებების თემატური დანიშნულება, სრულად ვერ მოიპოვებს და ამუშავებს

ინფორმაციას

ასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საშუალებებს თემატიკის

მიხედვით და

შეუძლია მათგან საჭირო

ინფორმაციის მოპოვება. ინფორმაციის შედარება,

რანჟირება და ინტერპრეტაცია ტექსტად ან სხვა

საშუალებად

გეოგრაფიული და ისტორიული საშუალებების

შექმნა

სიმბოლოები ძირითადად უზუსტოდაა დატანილი და

ინფორმაცია არ არის სანდო, არ აქვს სათაური და

ლეგენდა

ზოგი სიმბოლო არ არის სათანადო ადგილას

დატანილი,ლეგენდა არ არის სრული

ინფორმაცია დააქვს სათანადო ადგილას, სიმბოლოების სწორი გამოყენებით დააქვს სათაური და ლეგენდის სხვა ელემენტები.
წყაროს მთავარი საკითხის მიზნის განსაზღვრა არ ცდილობს განსაზღვროს წყაროს მთავარი საკითხი ზოგადად, აღწერს ერთერთ საკითხს,

რომელსაც ეხება წყარო

განსაზღვრავს მთავარ საკითხს, ესმის ავტორის მიზნები, გამოაქვს

წყაროდან მეორადი

ინფორმაცია.


დისკუსიის რუბრიკის შეფასების ცხრილი

 

III დონე(8-10ქულა) II დონე(5-7ქულა) I დონე(1-4 ქულა)
მოსმენა ყოველთვის უსმენს და თვალყურს ადევნებს ორატორს ხშირად უსმენს და უყურებს ორატორს იშვიათად უსმენს და უყურებს ორატორს
საუბარი მკაფიოდ მეტყველებს და უყურებს

მსმენელებს

მეტყველება ძირითადად გასაგებია მეტყველება არამკაფიოა,მსმენელებს უჭირთ გაგება
მონაწილეობა უჩვენებს ინტერესს დისკუსიის თემისადმი საჭირო კომენტარებითა და აზრების გამოთქმით ძირითადად გამოხატავს ინტერესს, კომენტარები და აზრები ყოველთვის

არაა თემის გარშემო

მცირე ინტერესი აქვს.არ გამოხატავს ან ვერ უკავშირებს თავის მოსაზრებებს სადისკუსიო თემას
კოოპერაცია თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, იცავს დისკუსიის წესებს ძირითადად თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, ერთვება სხვის

საუბარში

იშვიათად

თანამშრომლობს და იცავს დისკუსიის წესებს

პირობების არგუმენტირება მოსაზრება ორიგინალურია და გამყარებულია

ფაქტებით.

მოსაზრების გასამყარებლად გამოყენებულია სადაო ფაქტები და ცნებები მოსაზრება მოკლებულია ლოგიკურ კავშირს საკითხთან და არ არის გამყარებული

ფაქტებით.


პროექტის შეფასების განზოგადებული ცხრილი (რუბრიკა)

 

ელემენტარული 1 ქულა მისაღები 2 ქულა ოსტატური 3 ქულა
1.მიზანი არ არის კარგად გამოკვეთილი , ბუნდოვანია ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება კარგად გამოკვეთილი

მიზნები, მარტივად

აღსაქმელი

2.ორგანიზება სუსტად

ორგანიზებული, არ არის იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი, რაც აბნევს

მკითხველს/მსმენელს

გააზრებულია თანმიმდევრულობა, ორგანიზების

ნიშნებით, ზოგი გადასვლა იდეებს

შორის არის მარტივი,

ზოგი გაუგებარი

კარგად ორგანიზებული ფორმატი, ლოგიკური გადასვლა ერთი

იდეიდან მეორეზე

3. ენობრივი გამართულობა ენობრივად გაუმართავი, ხშირი შეცდომებით ენობრივად გამართული, მცირე შეცდომებით ენობრივად გამართული, დაცულია პუნქტუაციის

ნიშნები

4.კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა დაგეგმილი,

გამოყენებული წყარო არ არის სანდო, ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად არ არის გამოყენებული კვლევა სწორად არის დაგეგმილი, გამოყენებულია არაერთი წყარო და ანალიზი

სიღრმისეულია

5.თვასაჩინოებები თვალსაჩინოებები ხშირად შინაარსთან შეუსაბამოა თვალსაჩინოებების კავშირი შინაარსთან არის, მაგრამ ერთფეროვანია მრავალფეროვანი, შინაარსის

შესატყვისი, აკურატიულად

შესრულებული

6.კავშირები საგნებთან არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია საგანში, გვხვდება ფაქტების უზუსტო ინტერპრეტირება არის მოსაზრების კავშირი ერთ ან ორ საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან ხდება მთავარი მოსაზრებების დაკავშირება სხვადასხვა საგნებიდან მიღებულ

ცოდნასთან, რაც მიუთითებს მრავალი მიმართულებით

ჯგუფის


კომპეტენტურობაზე
7.დასკვნები არ არის დასკვნები არ არის დასკვნებში არის
ჩამოყალიბებული მკაფიო სიახლე, ლოგიკური
დასკვნები კავშირი კვლევასთან
და ჩამოყალიბებული
მკაფიოდ
8.პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის ბუნდოვნად ნათლად
წარმოჩენილი ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბებული
პროექტის არსი, პროექტის არსი, პროექტის არსი,
უჭირს არის იყენებს მკაფიო მეტყველება,
ჩამოყალიბება და თვალსაჩინოებებს, იყენებს
პასუხების გაცემა პასუხობს თვალსაჩინოებებს და
შეკითხვების პასუხობს ყველა
უმეტესობას კითხვას

 

ჯგუფური მუშაობის შეფასების ცხრილი

 

მოსწავლის სახელი, გვარი
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ყველა ჯგუფის წევრს შეაქვს წვლილი დავალებისთვის თავის გართმევაში
ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს და იცავენ

რიგითობას

უცვლიან ერთმანეთს იდეებს და ინფორმაციას
ჯგუფის წევრები მხოლოდ საკითხის ირგვლივ მუშაობენ
ჯგუფის წევრები კარგად თანამშრომლობენ
ჯგუფის წევრები საგნობრივად მართებულად ართმევენ

თავს დავალებას

ნაშრომის პრეზენტაციისას წარმოაჩენენ ნამუშევრების მთავარ იდეებს
ართმევენ თავს კრიტიკულ შეკითხვებს
პრეზენტაციის დროს იცავენ დროის ლიმიტს
საჭიროების შემთხვევაში იყენებენ ისტორიულ-

გეოგრაფიულ საშუალებებს

ჯამი


მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი

 

მცირედ საშუალოდ მთლიანად
გადავდივარ მოსწავლეებთან თანამშრომლობის ფორმაზე
ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს
ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების გადალახვაში
სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული მიზნების მისაღწევად
ვთანამშრომლობ კოლეგებთან

 

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა

 

კრიტერიუმები რეგულარულად ხშირად იშვიათად არასდროს
არ ვამჟღავნებ ინტერესს გაკვეთილის მსვლელობის

მიმართ

მაქვს აგრესიული დამოკიდებულება გაკვეთილის მსვლელობის

მიმართ

ხელს ვუშლი გაკვეთილის

მსვლელობას

დამოუკიდებლად ვერთვები გაკვეთილის

მსვლელობაში

ჩემი აქტიურობა

სხვას არ უქმნის პრობლემებს

ვიღებ მონაწილეობას ჯგუფურ და საკლასო

დისკუსიებში


ვასრულებ მასწავლებლის მიერ მოცემულ

ინსტრუქციას

 

საზოგადოებრივ – მეცნიერებათა კათედრა

 

1 ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგრამ არასოდეს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში.
2 ქულა ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ არ აქვს სასწავლო ნივთები.
3 ქულა ინდიფერენტულია, უინიციატივო, ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო პროცესში.
4 ქულა აქვს სუსტი თეორიული ციდნა, არ ასრულებს დავალებებს.
5 ქულა სუსტი თეორიული ცოდნა, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს
6 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, აქვს ხარვეზები საშინაო და საკლასო დავალებებში, არ აქვს არგუმენტირების უნარი.
7 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს

საშინაო და საკლასო დავალებებს, მაგრამ არასისტემატიურად.

8 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს სისტემატიურად. შეუძლია

ინფორმაციის მოძიება, მაგრამ სუსტია განვლილი მასალის ანალიზში.

9 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს სისტემატიურად. ადგენს მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს შორის. აქტიურად მონაწილეობს საკლასო დისკუსიებში და პროექტებში.აქვს ხარვეზები ორგანიზებულობის მხრივ.

10 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს სისტემატიურად. ადგენს მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს შორის, აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიებში და პროექტებში, აქვს

ურთიერთანამშრომლობის უნარი, მონაწილებს სასკოლო ოლომპიადებსა და პროექტებში. არ აქვს ხარვეზები ორგანიზებულობის

მხრივ.


შეფასების სისტემა მუსიკასა და ხელოვნებაში

მუსიკაში მოსწავლე ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: შეფასება მუსიკაში

შეფასების კომპონენტები

 

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:

. მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა:

 

. მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა

 

. მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა

 

. მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა

 

. შემოქმედებითობა

 

. იმპროვიზაციულობა

 

. მუსიკის მოსმენის ჩვევა

 

. მუსიკალური მეხსიერება

 

. რიტმის გრძნობა

 

. წარდგენის/პრეზენტაციის უნარი/

 

. სოციალური უნარები

 

. საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი

 

. ტოლერანტობა

 

ცოდნა და უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

საშინაო დავალებები

 

. მასალის მოძიება

 

. რეფერატის მომზადება

 

. რეცენზიის დაწერა

 

. ტექსტის /ლიტერატურული და სანოტო/ დასწავლა

 

. დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით და ა.შ

 

საკლასო დავალებები

 

. შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობა: სიმღერა, იმპროვიზაცია, მუსიკალურ- დრამატული კომპოზიციები, მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების შექმნა.

. კონცერტის, წარმოდგენის რეპეტიციებში მონაწილეობა

 

. პროექტის მომზადება

 

. მუსიკის მოსმენა და მასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულება

 

. საკუთარი და სხვისი შესრულების /შემოქმედების განხილვაში მონაწილეობა

 

. მუსიკალური ნაწარმოების კონტექსტის განხილვა

 

. სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და მომზადება

 

. საკუთარი ნაშრომის, შემოქმედებითი საქმიანობის წარდგენა

 

. სხვადასხვა დავალების შესრულებისას მუსიკალური დამწერლობის გამოყენება და ა.შ

 

. შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შემოწმდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის/თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი/შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მუსიკის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკის სტანდარტებით განსაზღვრულ შედეგებს.

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად , რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მუსიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები

შეიძლება იყოს:

 

. პრეზენტაცია

 

. ტესტირება

 

. გამოცდა

 

შემაჯამებელი ქულა არის ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული . თუ სამუშაო ინდივიდუალურად სრულდება , კრიტერიუმი –

,,თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს’’ ამოვარდება და სამუშაო შეფასდება დანარჩენი სამი კრიტერიუმის მიხედვით.

. სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა. კონტაქტი აუდიტორიასთნ

 

. თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება

 

. კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

 

რას ითვალისწინებს თითეული კომპონენტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში /შრომით სწავლებაში

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტი ა) გაკვეთილზე ჩართულობა

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 

გაკვეთილზე დასწრება, საკლასო დავალებებსა და აქტივობებში მონაწილეობა ბ) საშინაო დავალებები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი დავალებების მიხედვით:

 

მასალის მოძიება, რეფერატი, პრაქტიკული სამუშაო გ) მიმდინარე საკლასო დავალებები

მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:

 

. საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა:

 

. გარკვეული ეპოქის , შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ მსჯელობაში მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა) აქტიური მონაწილეობა

 

ბ) საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა

 

გ) სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება

 

დ) სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი ე) კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

შემაჯამებელი დავალებები

 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი აქტივობებით: საკონტროლო, გამოცდა, ტესტირება

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება

 

1 ქულა ესწრება,მაგრამ არ იღებს მონაწილეობას საგაკვეთილო პროცესში, იცის

მხოლოდ გაკვეთილის სათაური

2 ქულა ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ აქვს სასწავლო ნივთები
3 ქულა ინდიფერენტულია, უინიციატივო, ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო პროცესში
4 ქულა მასწავლებლის დახმარების გარეშე მისი ჩართულობა ხშირად არ მჟღავნდება
5 ქულა მინიმალურად პასუხობს სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს
6 ქულა ძნელად ამოიცნობს და ადარებს სხვადასხვა ეპოქის კულტურის და ხელოვნების ნიმუშებს
7 ქულა შემოქმედებითად იყენებს ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნას
8 ქულა წარმოადგენს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ნამუშევრებს, მონაწილეობას იღებს პროექტებში
9 ქულა მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით გამოთქვამს და ასაბუთებს საკუთარ აზრს ხელოვნების ნაწარმოებების შესახებ. ამუშავებს თემებს , აწყობს

პრეზენტაციებს

10 ქულა ესმის და წარმოაჩენს,რომ ხელოვნება არის კულტურის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება. გეგმავს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში. ამოიცნობს განსხვავებულ კონტექსტს, რომელშიც იქმნებოდა ხელოვნების ნაწარმოები, იკვლევს რა როლს ასრულებს ხელოვნება

საზოგადოების ცხოვრებაში

 

სკოლაში გამოყენებული გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა

 

 იხ.დანართი 4.

 

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა კლასების მიხედვით

 

 იხ.დანართი 5.

 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფორმები:

 1. სასწავლო პროცესის მონიტორინგს ახორციელებს სკოლის დირექტორი,

კათედრის ხელმძღვანელები.

 

 1. სკოლა იყენებს სასწავლო პროცესის მონიტორინგის შემდეგ ფორმებს:

— მოსწავლეთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შემოწმება სხვადასხვა სახის ტესტებით;

— გაკვეთილზე დასწრება, სასწავლო პროექტებისა და აქტივობების განხორციელება და მასწავლებლებთან უკუკავშირი.

შედეგების განხილვა კათედრის სხდომაზე;

— თანამშრომელთა შეფასების სისტემის განხორციელება. 

 

ქ.თბილისის შ.პ.ს. არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვი“

შემაჯამებელი სამუშაოს ანალიზი

პედაგოგი
კლასი
საგანი
ჩატარების თარიღი
მიზანი
თემა
მოსწავლეთა რაოდენობა
დავალება დაძლია
დავალება ვერ დაძლია
ქულების განაწილება
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
საშუალო ქულა
კომენტარი (რა გაუჭირდათ მოსწავლეებს)
რეკომენდაციები

 

       სადამრიგებლო პროგრამა

მუხლი 1. სადამრიგებლო პროგრამის ზოგადი პრინციპები

 

1.1. სკოლის სადამრიგებლო პროგრამა ეფუძნება საქართველოს კანონში ზოგადი განათლების შესახებ, მოცემულ მიზნებსა და ამოცანებს და შექმნილია მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის საფუძველზე.

1.2. ყველა კლასს თავისი დამრიგებელი ჰყავს. მათ კანდიდატურას ამტკიცებს დირექტორი

 

მუხლი 2. კლასის დამრიგებლის უფლებები

 

2.1. მოითხოვოს სასწავლო პროცესში მონაწილეთაგან მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულება;

 

2.2. სკოლაში დაიბაროს ბავშვის მშობელი აუცილებლობის შემთხვევაში;

 

2.3.ისარგებლოს მასწავლებლის ყველა უფლებით

 

მუხლი 3. კლასის დამრიგებელის ვალდებულებები

 

3.1. შეისწავლოს მოსწავლეთა სოციალურდემოგრაფიული მონაცემები;

 

3.2.  აცნობოს  მშობელს  მისი  შვილის  სწავლააღზრდასთან  დაკავშირებული  ნებისმიერი პრობლემის შესახებ;

3.3. კვირაში ერთხელ აცნობოს მშობელს მისი შვილის აკადემიური მოსწრების შესახებ;

 

3.4. ყოველდღიურად შეამოწმოს მოსწავლეთა დასწრება;

 

3.4. მოსწავლის გაკვეთილზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში  გაკვეთილის დაწყებიდან 10 წუთის განმავლობაში დაუკავშირდეს მშობელს  და გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ  გაკვეთილის გაცდენის/დაგვიანების  მიზეზი; 

3.5.   პერიოდულად  შეეკითხოს  საგნის  მასწავლებლებს  მისი  სადამრიგებლო  კლასის  მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა და ზოგადი წარმატებების შესახებ;

3.6.  დაეხმაროს მოსწავლეს უკეთ მოღვაწეობაშიკლუბებსა თუ წრეებში საკუთარი მიდრეკილებების განვითარებაში, მომავალი პროფესიის არჩევაში;

3.7. ჩაატაროს მშობელთა და მოსწავლეთა კრებები (წელწადში მინიმუმ ოთხჯერ სათანადო ოქმის გაფორმებით);

3.8. საჭიროების შემთხვევაში მშობელს გაუგზავნოს წერილობითი მოწვევა ან დაუკავშირდეს ტელეფონით;

 

3.9. პასუხისმგებელია საკლასო ოთახში განთავსებულ ინვენტარის მოვლაპატრონობაზე;

 

3.10. საგაკვეთილო პერიოდში დამრიგებლების სკოლიდან გასვლა თანხმდება დირექტორთან ან სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელთან;

  3.11. აწარმოოს დამრიგებლის პორტფოლიო;

3.12. მოაწესრიგოს თავისი სადამრიგებლო კლასისა და მოსწავლეების დოკუმენტაცია

მუხლი 4. სადამრიგებლო საათის პროგრამა შემდეგ პრინციპებს უნდა ეყრდნობოდეს:

 

4.1 აღზრდის მთლიანობა –  სააღმზრდელო მუშაობის მთავარი მიზანი ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანსაღი მოქალაქის აღზრდაა;

4.2 შემოქმედი, აქტიური პიროვნების აღზრდა ყველა ბავშვი უნიკალურიადამრიგებლის ფუნქციაა მათში ნიჭისა და ძლიერი მხარეების აღმოჩენა, მოსწავლის შინაგანი ძალების აქტივაცია, ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის პირობების შექმნაა;

4.3 მოსწავლეთა ჩართულობა და მონაწილეობა მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება აუცილებელია. საკლასო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი აქტივობების (ზეიმი, ლაშქრობები, ექსკურსიები) დაგეგმვისას დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობაზე უნდა უზრუნველყოს. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მათი ინტერესების გათვალისწინება. ამგვარი ჩართულობა მოსწავლეებს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში წამოჭრილი სირთულეების მოგვარების უნარჩვევებს გამოუმუშავებს და ხელს შეუწყობს თავისუფალი პიროვნების ფორმირებას;

4.4 თანამშრომლობის პრინციპი დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას. დამრიგებლის მუშაობა მიმართული უნდა იყოს მოსწავლეთა სასკოლო ცხოვრებასთან დაკავშირებული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა და მათთვის სათანადო პირობების შექმნისკენ;

4.5 ბავშვის უფლებებისა და მოვალეობების დაცვის პრინციპი დამრიგებელმა მოსწავლეებს ხელი უნდა შეეუწყოს საკუთარი და სხვისი უფლებებისა და მოვალეობების გაცნობიერებასა და დაცვაში.

 

მუხლი 5. სადამრიგებლო სასაუბრო თემები

 

5.1. პიროვნული და სოციალური განვითარება;

 

5.2. გარემოსდაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი;

5.3. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივპატრიოტული ცნობიერება;

5.4.   თვალსაწიერის   გაფართოება;

5.5. სადამრიგებლო საუბრები შესაძლოა შედგეს როგორც კლასში/სკოლაში, ისე სკოლის გარეთაც, მაგ., ექსკურსიაზე ან მუზეუმის დათვალიერებისას.

 

მუხლი 6. აქტივობები:

 

6.1. სასწავლო-შემოქმედებითი ექსკურსიები;

 

       დანართი 

 

6.2. მხატვრულლიტერატურული ღონისძიებები;

 

6.3. შემეცნებითინტელექტუალური ღონისძიებები;

 

6.4. შიდასასკოლო კონკურსების, შეხვედრებისა და გამოფენების მოწყობა;

 

6.5. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა;

 

6.6.  სასკოლო  კლუბებში  მოსწავლეთა  აქტიური  ჩართვასკოლებს  შორის  გაცვლით  ღონისძიებებში მონაწილეობა.

 

მუხლი 7. სადამრიგებლო კლასის მოწყობის პროცედურა

 

7.1.  დამრიგებელი ვალდებულიასასწავლო წლის დაწყებისას მინიმუმ ერთი კვირით ადრე  მოაწყოს თავისი სადამრიგებლო კლასი.

7.2. კლასის მოწყობა გულისხმობს არა მარტო საკლასო ოთახის გაფორმებას, არამედ სკოლის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოკვრას თვალსაჩინო ადგილას.

7.3. დამრიგებელი ვალდებულია სასწავლო წლის დაწყებისას მოსწავლეებს გააცნოს შემდეგი დოკუმენტაცია: სკოლის შინაგანაწესი;მოსწავლის ქცევის კოდექსი;გრიფირებული და დამხმარე სახელმძღვანელოების ნუსხა;სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის, უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვისუზრუნველყოფის მექანიზმები; ევაკუაციის გეგმა, საგანგებო სიტაუცების დროს სამოქმედო გეგმა და ქცევის წესები;ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი;სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შეფასების სისტემა;მოსწავლეთა შეფასების კრიტერიუმები;სკოლაში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობების შესახებ ინფორმაცია;

7.4. დამრიგებელი ასევე ვალდებულია, თითოეულ მასწავლებელს მოსთხოვოს მოსწავლეთა შეფასების კრიტერიუმები და უზრუნველყოს შეხვედრის ორგანიზება, სადაც შესაბამისი საგნის მასწავლებლი აუხსნის მოსწავლეებს შეფასების კრიტერიუმებს.

 

ქ.თბილისის შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო

სკოლა „შოვის“ სასკოლო-სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემდგომი      გაუმჯობესების მექანიზმის დოკუმენტი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.

   დოკუმენტი არეგულირებს სასკოლო-სასწავლო გეგმის შეფასების და შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმს, რომელიც აერთიანებს ამ მიზნით სკოლაში დასაქმებული პირების, შეფასების სფეროების, პერიოდულობის და ანგარიშების შესახებ ინფორმაციას. ასევე უზრუნველყოფს სკოლაში სწავლა-სწავლების ხარისხს.

მუხლი 2. სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. (რომელიც გულისხმობს: დაგეგმვას, განხორციელებას, შეფასების რეკომენდაციების შემუშავებას).

   ხარისხის უწყვეტი ციკლი, რომელსაც ხელძღვანელობს ხარისხის განვითარების ჯგუფი, კათედრის ხელმძღვანელები.    

მუხლი 3. ხარისხის განვითარების ჯგუფი შეიმუშავებს განსახორციელებელი აქტივობების გეგმას.

  შეფასებისა და მონიტორინგის დროს ხდება მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების შეფასება, შემაჯამებელი დავალებების შესრულების ანგარიში, შეადგენენ დიაგრამებს და გამოკვეთენ კონკრეტულ საგანში აკადემიური მოსწრების საშულო მაჩვენებლებს.

  პრეზენტაციის სახით სემესტრის ბოლოს ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი წარმოადგენს  დეტალურ ინფორმაციას სწავლა-სწავლების შესახებ მიღწევებზე, ასევე კათედრის ხელმღვანელებიც წამოადგენენ საგნების მიხედვით ინფორმაციებს.

მუხლი 4. შესაფასებელი სფეროები.

   ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შეფასებას ექვემდებარება შემდეგი სფეროები:

ა) კათედრების მუშაობის შეფასება;

ბ) დამრიგებლების მუშაობის შეფასება;

გ) სასწავლო პროცესში გამოყენებული თვალსაჩონოებები, რესურსები, დამხმარე მასალები;

დ) მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოების შეფასება;

ე) მოსწავლეთა მიღწევები ცალკეული საგნების მიხედვით;

ვ) მშობელთა ჩართულობა;

ზ) შემაჯამებელი სამუშაოების შეფასება და ანალიზის ფორმები;

თ) მასწავლებელთა ურთიერთდასწრება;

ი) რამდენად ეფექტურად გამოიყენებოდა განმავითარებელი შეფასებები;

მუხლი 5. მონაცემების შეგროვების წყაროები.

ა) ჯგუფური დისკუსიები, შეხვედრები;

ბ) საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება;

გ) შესაბამისი დოკუმენტაცია და სხვა სახის წყაროები.

მუხლი 6. შემაჯამებელი ანგარიშის წარმოდგენა.

 ხარისხის განვითარების ჯგუფის მიერ გეგმის შესაბამისად, განხორციელებული სამუშაო ჯამდება,  მუშავდება რეკომენდაციები, რაც წარედგინება დირექციას. შემაჯამებელი ანგარიში ასევე წარედგინება პედ.საბჭოს. შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალიწინებით, მუშავდება მომდევნო სასწავლო წლის სასწავლო გეგმა.        

მუხლი 7. „თვითშეფასება“.

  სკოლის ხარისხის ჯგუფი უზრუნველყოფს ყოველწლიურად თვითშეფასების განხორციელებას, SWOT ანალიზს.

   

 

                                                      ინკლუზიური განათლება

     სკოლა გამოხატავს მზაობას შექმნას თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ყველა მოსწავლისთვის და მათ შორის სსსმ მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიღება.

სკოლას ამ ეტაპზე სსსმ მოსწავლე არ ჰყავს. 

   იმ შემთხვევაში, თუ სკოლის მოსწავლეს შეექმნება სირთულეები სწავლაში სკოლა იზრუნებს მის პირველად მართვაზე და საჭიროების შემთხვევაში, მშობლის თნხმობითა და შესაბამისი პროცედურების დაცვით დაუკავშირდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინურ გუნდს. 

  სსსმ მოსწავლე

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში – სსსმ მოსწავლე), რომელსაც აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ვერ ძლევს შესაბამისი კლასისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს ან/და საჭიროებს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციას/გაფართოებას, გარემოს ადაპტაციას, ალტერნატიულ სასწავლო გეგმას ან/და სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. 
 2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს: 

ა) ფიზიკური შეზღუდვა; 

ბ) ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა; 

გ) სწავლის უნარის დარღევა; 

დ) სენსორული განვითარების დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის); 

ე) მეტყველების განვითარების დარღვევა; 

ვ) ქცევითი და ემოციური დარღვევა; 

ზ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება; 

თ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. 

ი) ენობრივი ბარიერის გამო გამოწვეული სირთულეები სწავლაში. 

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურება ხდება სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის (შემდგომში – მულტიდისციპლინური გუნდი) შეფასებისა და დასკვნის საფუძველზე, ასევე მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ განისაზღვრება სსსმ მოსწავლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციის საჭიროება. ადაპტაციის სახეებია: მოდიფიკაცია, აკომოდაცია, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ალტერნატიული სასწავლო მიზნები, ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ან/და გაფართოებული სასწავლო გეგმა. 
 2. სსსმ მოსწავლის ყოლის შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაციას, სასწავლო გარემოს აკომოდაციას და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავებას. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

1.საჭიროების შემთვევაში დირექტორის ბრძანებით შექმნილი ისგ ჯგუფი შეიმუშავებს  ინდივიდუალურ  სასწავლო გეგმას, რომელიც არის მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციით შექმნილი სასწავლო გეგმა. 

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში  აისახება შესაბამისი კლასის დამთავრებისთვის მოსალოდნელ სასწავლო შედეგები, მათ მისაღწევად განსაზღვრულ სწავლების სტრატეგია და დამატებითი საშუალებები/ღონისძიებები, შესაბამისი სასწავლო გარემოს შესაქმნელად გასატარებელ ზომები. 
 2. ინდივიდუალურსასწავლო გეგმაში მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროება და მისი მიღწევის გზები, მოსწავლის ინტერესები და ინდივიდუალური შესაძლებლობები, რომლებიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. 
 3. სკოლა მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურებიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო უკვე იდენტიფიცირებული სსსმ მოსწავლეებისთვის – ორი კვირის ვადაში შექმნის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 
 4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად. 
 5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად  განისაზღვრება: 

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში; 

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში; 

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები, მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა; 

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: საგნის მასწავლებელი, მშობელი და/ან ფსიქოლოგი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა სპეციალისტი; 

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი რესურსი (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო სხვა საგანმანათლებლო/განმავითარებელი რესურსი) და რესურსით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი, მათ შორის, მშობელიც; 

ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსები. 

 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ბავშვის კოგნიტური, აკადემიური, საგნობრივი კომპეტენციების, ინტერესების, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების შესახებ, ძლიერი მხარეებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ისგ ჯგუფი 

 

 1. საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის დირექტორის ბრძანებით თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად განისაზღვრება ისგ ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში და მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 
 2. სკოლის ისგ ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 

ა) სსსმ მოსწავლის კლასის დამრიგებელი; 

ბ) საგნის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს; 

გ) სკოლაში ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი/სპეციალისტები; 

დ) სსსმ მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი; 

ე) საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სხვა სპეციალისტი. 

 1. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ჯგუფს ხელმძღვანელობას უწევს დამრიგებელი. 
 2. ისგ ჯგუფი იკრიბება, სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 4-ჯერ; ისგ ჯგუფის წევრები შეხვედრაზე განიხილავენ სსსმ მოსწავლის მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესს, მის სასწავლო შედეგებს, გამოწვევებს, გამოყენებული სწავლების სტრატეგიების ეფექტურობას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საჭიროებას, სწავლებაში ახალი მიდგომებისა და მეთოდების დანერგვის საჭიროებას და აუცილებელ რესურსებს. 
 3. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე ფსიქოლოგი/კლასის დამრიგებელი აწარმოებს სხდომის ოქმებს. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში. 
 4. სასწავლო წლის დასასრულს, ისგ ჯგუფის წევრი თითოეული მასწავლებელი აფასებს შესაბამის საგანში სსსმ მოსწავლის მიღწევების (ცოდნა, უნარ-ჩვევები) შესაბამისობას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და ანგარიშს წარუდგენს დირექტორს, პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს. 

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები 

 1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც ფასდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევა. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით ძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით. 
 2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის ქულები გამოითვლება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის. 
 3. მულტიდისციპლინური გუნდის წინასწარი დასკვნის საფუძველზე, გამონაკლისის სახით, შესაძლებელია: 

ა) სსსმ მოსწავლე გადავიდეს მომდევნო კლასში იმ შემთხვევაში, თუ ის, დასკვნის საფუძველზე, არ ესწრება ერთ ან რამდენიმე საგანს და არ აქვს შეფასება შესაბამის საგანში/საგნებში. 

ბ) სსსმ მოსწავლის წლიური ქულა გამოანგარიშდეს საგნის/საგნების ერთი სემესტრის შეფასების საფუძველზე. 

 1. საბაზო/საშუალო საფეხურის სსსმ მოსწავლის მიერ სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30 % და მეტი გაცდენის შემთხვევაში, ის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად, ექსტერნატის ფორმით აბარებს გამოცდას. 

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება

 1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს სკოლაში სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება. 
 2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 
 3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა დაადგენს განრიგს, რომლის მიხედვითაც სკოლის მიერ განსაზღვრული საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი სკოლის მიერ შერჩეული ფორმატით. 
 4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული იქნება სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 
 5. შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელის გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტი და ვიდეოკონფერენციები. 
 6. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა (სპორტი)) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. 

იმისათვის, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლემ (სსსმ) სკოლაში თავი უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნოს: 

 • სკოლა ქმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის მიმართულების განსაზღვრას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. 
 •  სკოლას აქვს ლიფტი, რომლის საშუალებითაც შშმ პირები იოლად შეძლებენ გადაადგილებას და ურთიერთობას თანატოლებთან. 

 

    სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად იქმნება ინდივიდუალური   

                                                  სასწავლო გეგმა

 

 • მასწავლებელს, მულტიდისციპლინურ გუნდთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ, შეეძლება სსსმ მოსწავლეს შეუცვალოს გაკვეთილები ან შეუმციროს რაოდენობა. მასწავლებელს შეეძლება საჭიროებისამებრ, შეიმუშაოს ალტერნატიული აქტივობები; 
 • ცოდნის ხარისხის გაზრდის მიზნით, ჩაუტაროს დამატებითი მეცადინეობა, შეაფასოს ინდივიდუალური მიღწევების მიხედვით; 
 • სკოლა წაახალისებს მოსწავლეს, ზოგჯერ უბიძგებს კიდეც, გახდეს დამოუკიდებელი, რამდენადაც ეს მისთვის იქნება შესაძლებელი; 
 • სკოლა ჩამოუყალიბებს მოსწავლეს სხვადასხვა უნარს (კითხვის, წერისა და აზროვნების უნარები, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის საჭირო); 
 • ვიზუალური გზით სწავლებისას გამოყენებული იქნება ნახატმანიპულაციები, (მათემატიკის) დიაგრამები, ილუსტრირებული სახელმძღვანელოები, ვიდეოები, ფორმატები, სლაიდები და სხვა თვალსაჩინოებები; 
 • გამოყენებული იქნება სხვადასხვა თამაში სოციალური განვითარებისთვის; 
 • ექნებათ კომპიუტერის გამოყენების საშუალება; 
 • სსსმ მოსწავლის სწავლების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სსსმ მოსწავლის მშობელი. 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი სახით თან ერთვის სსსმ მოსწავლისათვის შესადგენი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ნიმუში.

სასკოლო სასწავლო გეგმის გაცნობის წესი

სასკოლო სასწავლო გეგმის ძირითადი შემადგენელი ნაწილების გაცნობას ახდენენ დამრიგებლები მშობელთა კრებებზე, რომლებიც ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდან 1 კვირის ვადაში.

შეფასების ზოგადი რუბრიკები ასევე იკვრება საკლასო ოთახებში, რათა ის ცნობილი იყოს ყველა მოსწავლისათვის.

გაკვეთილების ცხრილი განთავსებულია ელექტრონულ ჟურნალში და ცნობილია მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის

 

                           სტრატეგიული ხედვა და მიზნები

(SWOT ანალიზი)

 1. ძლიერი მხარეები

–კონკურენტუნარიანობა;

–ეფექტური სასწავლო გარემო;

–წარმატებული კურსდამთავრებულები;

–ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული გრანტები;

–მასწავლებელთა კვალიფილაცია;

–გუნდური მუშაობის პრინციპები;

–უსაფრთხო გარემო;

–ბიბლიოთეკა–მრავალფეროვანი წიგნადი ფონდით;

–საჭირო მატერიალური რესურსი;

–საჭირო ინტერნეტრესურსი;

–მოქმედი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია;

–თანამშრომლობა  ადგილობრივ თემთან, სახ. ორგანოებთან;

__ ჭადრაკის  წრები.

 

 1. სუსტი მხარე

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა;

–ისტორია-გეოგრაფიისა და ქართული ენის კლას-კაბინეტების მოწყობა;

–კლასგარეშე ღონისძიებებისა და პროექტების ნაკლებობა;

–  სხვა წრეების ფუნქციონირება;

–მშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში ნაკლებად ჩართულობა;

-მოსწავლეთა თვითმმართველობის პასიურობა.

 

 1. გაუმჯობესების გზები

–ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა მშობელთა მონაწილეობით; (სასკოლო ექსკურსი, ინდივიდუალური შეხვედრები, საჭიროებების კვლევაში მონაწილეობა)

–კათედრების მუშაობის გააქტიურება; პროექტების, სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი, ინტელექტკლუბის შექმნა;

–მმართველობითი სტრუქტურების მიერ ორგანიზებულ პროექტებში მონაწილეობა;

–დამატებითი ფინანსების მოსაზიდი გეგმის შემუშავება.

–სკოლის ბაზაზე დამატებითი მომსახურების შექმნა. (მათემატიკის მოყვარულთა კლუბი); 

–ჩატარებულ გაკვეთილებზე კოლეგების დასწრება და გაკვეთილების ანალიზი;

–მოსწავლეთა თვითმმართველობის გააქტიურება.

 

 1. საფრთხეები

– კონკურენცია;

–მშობელთა დროის დეფიციტი;