საგრანტო სერთიფიკატი

საგრანტო სერთიფიკატი

სკოლა “შოვს” გადაეცა საგრანტო სერთიფიკატი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისგან “პროფესიული ორიენტაციის პროგრამა- პლატფორმა prof-orient.edu.ge”-ს. სერთიფიკატის მიზანია პროფესიული ორიენტაციის კურსის საფასურის დაფარვა სკოლის XI-XII კლასების მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის.